Det lønner seg ikke å bli barnehagelærer. Det lønner seg så lite at vi som yrke er på bunn tre i hvor mye en utdanning lønner seg i et livsløpsperspektiv. I vår kommune finnes det ingen faste forutsigbare løsninger som sikrer barnehagelærerne en økt lønn for økt kompetanse.

Motivasjonen for å ta en videreutdanning kan være så mangt, men som arbeidsgiver er pengene den ene faktoren du rent faktisk kan gjøre noe med, en arbeidsgiver kan velge å lønne økt kompetanse.

Drammen kommune har ingen fast ordning som sikrer barnehagelærere rettigheter til en økning i lønn. Den økte kompetansen en tilegner seg kommer altså kommunal arbeidsgiver til nytte, men om de vil betale for den kan du ikke være sikker på.

Det sørgelige fakta er at KS, som er den kommunale sektorens arbeidsgiverorganisasjon, og de vi forhandler lønna vår med gjennom de sentrale forhandlingene, ikke har noen sentrale reguleringer som lønner økt kompetanse for barnehagelærerne. De store private arbeidsgiverorganisasjonene PBL, FUS og Spekter har på plass en sentral regulering.

Les også:

Barnehagelærere i private barnehager skal få et tillegg for relevant videreutdanning. Kommunalt ansatte må altså håpe på lokale forhandlinger, eller lokale lønnssystemer. Det er langt fra bra nok. Dette bør reguleres sentralt.

Det er mange kommuner som har valgt å lage forutsigbare ordninger for dette.

Sandnes, Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad for å nevne noen. De har ulike løsninger, noen bedre enn andre, men de har laget en fast ordning slik at barnehagelærere vet at de i andre enden av en videreutdanning får en uttelling i lønn.

Hvor oppdaterte lokalpolitikerne var før kommunestyret 14. februar, vites ikke, men etter innlegget fra Åse Lund (SV) skal de ha fått med seg hvor landet ligger. Hun var tydelig i sitt innlegg i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kommunens innspill til debatthefte KS, sak 17/23. Hun problematiserte at barnehagelærerne ikke har noen sentral regulering av økt lønn for økt kompetanse og at det er problematisk at barnehagelærerne skal se på kompetanse som et slags kall. Klart det er det!

Les også:

Det er egentlig helt utrolig frekt. Den ene kunnskapsministeren etter den andre snakker om viktigheten av kompetanse for å øke kvaliteten i barnehagene, men om det lønner seg for oss det skal vi ikke kunne regne med? Lønn forhandles mellom partene er gjerne svaret, men da må vi kunne forvente at en så stor arbeidsgiver som kommunene er tar ansvar og lager en god sentral regulering på dette.

Søkertallene til barnehagelærerutdanning sank med 25 prosent i fjor, hvordan tallene blir i år er litt av en thriller. Fortsetter de å synke så vil rekruttering bli en utfordring, selv med demografijusteringene.

Vi vet også at vi har en tilleggsutfordring med for tidlig utgang fra yrket vårt.

Det er nå en gang sånn at det er penger vi lever av, også vi som påtar oss det enorme ansvaret det er å forvalte barnehagens enorme mandat.

Flere kronikker og debattinnlegg

Ønsker Drammens politikere å gjøre vårt yrke mer attraktivt? Ønsker Drammen kommune å rekruttere og beholde kompetente barnehagelærere? Da trenger vi flere lokalpolitikere som Åse Lund. Vår helt åpenbart gode sak om en forutsigbar ordning med lønnstillegg for relevant videreutdanning må komme på agendaen. Kompetanse må lønne seg, også for barnehagelærere.

Nyhetssaker publisert av Drammen Tidende