Har tiltakene vært vellykket eller er det bare bortkastet ?

Jo! Et av de viktigste tiltakene med å oppfordre til å teste seg har nå båret frukter. I starten av pandemien og i en lang stund var det å være smittet forbundet med skam og flere holdt det hemmelig.

Det ble snakket om at flere opplevde utfrysning fra sine miljøer. Dette måtte det gjøres noe med, og det fort. Innvandrerorganisasjoner, deriblant Buskerud innvandrerråd, har stått i bresjen og snakket med de ulike innvandrermiljøene gjennom ressurspersoner og media har formidlet viktigheten med å teste seg, at det å være smittet er ingen skam og at man må overholde karanteneregler slik at man ikke sprer smitte.

De mobile teststasjonen som frekventerer rundt i de ulike bydelene i Drammen, er nå på Fjell til faste tidspunkter og dager. Det fremkommer at flere og flere tester seg, og et av den høyeste terskelen virker nå til å være brutt.

Smittesporerne har en veldig travel tid. Den siste uken har jeg fått flere telefoner fra dem, hvor det viser seg at mine barn var satt i ventekarantene, fordi deres medelever i kohortene hadde vært nær person av nærpersoner som hadde vært smittet.

Dette viser også tydelig at folk er samarbeidsvillige og ønsker å oppgi de de har vært i kontakt med. Dessverre er det slik at enkelte politikere bruker den økte smitten på Fjell til å skape polarisering. De med innvandrerherkomst blir stigmatisert som uforsiktige og at vi ikke vil ta del i dugnaden for å holde smitten nede.

Vi i Buskerud innvandrerråd (BIR) har jobbet målrettet med å prøve å avskaffe skammen med det å være smittet og det å teste seg, til at det nå plutselig blir brukt mot «innvandrere» igjen, med nedlatende holdninger fra enkelte i majoritetssamfunnet. Ingen er tjent med det!

Les også: