MINNEORD

Det var med stor sorg Senterpartiet mottok budskapet om at Buskerud Senterpartis æresmedlem og aktivt medlem av Drammen Senterparti gjennom 54 år, Ole Jacob Ottesen, har gått bort. I medgang og motgang har Ole Jacob vært en forkjemper for Senterpartiets kjerneverdier, alltid med hensynet til fellesskapet i fokus.

Ole Jacob fremmet sitt personlige, faglige og politiske engasjement gjennom et helt liv. Etter åtte år som fylkessekretær for Nordland bondelag startet Ole Jacob i 1969 i stillingen som herredsagronom i Drammen og Nedre Eiker. Deretter som jordbrukssjef i Drammen i 25 år og i Lier i 10 år fram til han gikk av med pensjon i 1999.

Ole Jacob representerte Senterpartiet i Buskerud fylkesting, men ikke minst representerte han Senterpartiet i Drammen bystyre i nærmere 30 år som representant og varamedlem. Ole Jacob hadde også fire år i formannskapet. Dette i tillegg til nesten sammenhengende å ha styreverv i lokallaget og fylkeslaget.

Gjennom sitt politiske engasjement arbeidet han særlig for tilrettelagte boliger for eldre og syke, noe han også fikk gjennomslag for ved utbyggingen på Stillerud, til glede for beboere i mange tiår etterpå. Som formann i Drammen Elverk var han sterkt engasjert i utbyggingen av blant annet Kløftefoss, og arbeidet helhjertet for billigst mulig strøm for Drammens befolkning.

Ole Jacob har med sitt livslange engasjement vært en sentral person i byggingen av Drammen, og han har vært med på å forme drammensregionen langt fram i vår tid. Mange utbyggingsforslag ble stoppet eller endret som følge av Ole Jacobs utrettelige arbeid for en helhetlig utvikling, og for å bevare lokal matproduksjon og en sterk matberedskap i drammensregionen.

Ole Jacob var stolt medlem av Senterpartiet i 54 år, og uten hans kunnskap, engasjement og glød for senterbevegelsen ville trolig ikke Drammen Senterparti eksistert i dag, og mange politiske saker ville ikke vært preget av den grønne kløveren. Ole Jacob ble derfor i 1999 tildelt Senterpartiets hedersmerke for langvarig og særlig fortjenestefull innsats. I 2011 ble han tildelt æresmedlemskap i Buskerud Senterparti.

Ole Jacob ble i år 2000 tildelt Kommunenes Sentralforbunds hederstegn med kors for langvarig og særlig fortjenestefull samfunnsgagnlig virksomhet i Drammen kommune.

Ole Jacob Ottesen kjempet for Senterpartiets sak i over halvparten av senterbevegelsens 103 år lange historie. Senterpartiet takker ærbødigst for all tid og energi Ole Jacob ga til partiet, fellesskapet og saken.