Kong Harald erklærte mandag Norges 167. storting for åpnet, etter å ha framført Støre-regjeringens første trontale. Så ga han den videre til stortingspresident Masud Gharahkhani. Tirsdag og onsdag ble Kongens tale debattert.

Kongens høytidelige åpning av Stortinget var preget av alvor, men også optimisme – om vi evner å ta de rette valgene.

Kongen startet med alvoret: «Vi samles i en urolig tid: Det er krig i Europa, omfattende tørke og flom som følge av klimaendringer, stigende priser, økende renter og en akutt energikrise i store deler av verden. Norge er ikke skjermet for det som rammer verden og Europa. Vår sikkerhetspolitiske situasjon er dramatisk endret etter Russlands invasjon av Ukraina; og vi treffes av energimangel og økende priser.»

Samtidig var Kongen tydelig på at: «Vi kan komme oss gjennom disse utfordringene. Om vi står sammen. (..) Og om vi tar de rette valgene.»

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det SVs Kathy Lie som har ordet. Neste uke skriver Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Hva betyr det å stå sammen, og hva er de rette valgene? Det kommer an på øynene som ser. Arbeiderpartiets utgangspunkt er trygghet for vanlige folk, rettferdighet når knappe ressurser, goder og byrder skal fordeles.

De som har mye, må bidra mer. Under Erna Solbergs regjering var det motsatt. De som hadde mye, fikk mer. De som hadde lite, fikk mindre. 38 milliarder kroner ble gitt i skattekutt til dem som hadde mer enn nok fra før. Kanskje er det tilfeldig at kuttene i velferds- og trygdeordninger under Erna Solberg var omtrent på krona det samme, 38 milliarder? Neppe.

Når denne kronikken går i trykken, er det bare noen få små timer til finansminister Trygve Slagsvold Vedum står på Stortingets talerstol og presenterer regjeringens forslag til budsjett for 2023. Da vil forskjellene mellom Støres og Solbergs prioriteringer stå tydelig fram.

Lise Christoffersen

Fra Drammen.

Født i 1955.

Representerer Arbeiderpartiet.

Innvalgt på Stortinget i 2005.

Sitter i Finanskomiteen og er nestleder i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling m.m.

For det er det vi snakker om nå: Prioriteringer. Der tidligere regjeringer har kunnet snakke om satsinger med økt bruk av oljepenger, er vi nå der at vi må ta tøffe prioriteringer, med mindre bruk av oljepenger.

  • Arbeiderpartiet vil prioritere det viktigste, basert på våre sosialdemokratiske verdier. Vi må ha mer til forsvar, Ukraina, flyktninger, strømstøtte til hushold, bedrifter og frivillige organisasjoner, uten å kutte i velferd for dem som trenger det mest.
  • Folk må ha trygghet for at de kan betale regningene sine. Derfor må vi holde hardt igjen på oljepengebruken for å hindre at renta går mer opp enn nødvendig. Norske husholdninger ligger på verdenstoppen i gjeldsbelastning. Renteøkning på bare én prosent vil gi en gjennomsnittsfamilie med gjennomsnittlig boliglån en ekstra utgift på 30.000 kr i året. Styringsrenta har allerede økt fra null til 2,25 prosent., og den skal antakelig høyere opp.
  • De som har mest, må være innstilt på å bidra med mer. De med inntekt under 750.000 kr skal skjermes.

For ei uke siden la Støre og Vedum fram ei pakke for høyere bidrag fra dem som tjener seg rike på bruk av våre felles naturressurser. Mange har applaudert akkurat det. Det er bra!

Det handler om rettferdighet. Ikke overraskende er det dem som har nytt godt av fri bruk av våre felles naturverdier, men som nå må gi litt mer tilbake, som protesterer mest høylytt mot den nye skatten. De har ressurser. De har penger til å engasjere PR-byråer og drive en massiv kampanje mot oss som stortingsrepresentanter.

Andre innlegg fra Buskerudbenken kan du lese HER

Noen velger å flytte til Sveits. De er heldigvis ikke så mange. Den nye grunnrenteskatten og den ekstra skatten på ekstra høye strøminntekter bidrar til å sikre dem som er avhengig av velferdsstaten. Det handler om omfordeling fra dem som har mye til dem som har lite.

Det blir spennende å se hvor Høyre og Erna Solberg lander i dagens første runde om statsbudsjettet. Under trontalen tirsdag kom det tydelig fram at Høyre er imot at de rikeste skal bidra mer. Da er det bare én mulighet igjen, kutt i velferden. Det er gjenkjennelig høyrepolitikk. Det vil skape større forskjeller mellom folk, ikke mindre, og det er grunnleggende urettferdig.

I en tid der vi må ta tøffe prioriteringer, velger Arbeiderpartiet å skape trygghet for dem som trenger å tjene pensjon fra første krone, arbeidsavklaringspenger, billigere barnehage, gratis SFO, en kraftfull innsats mot arbeidslivskriminalitet, brillestøtte til barn, for å nevne noe av det vi allerede har gjennomført det siste året.