Det har Statsforvalteren i Oslo og Viken slått fast etter å ha foretatt en lovlighetskontroll av vedtaket, og dermed oppheves vedtaket, skriver Drammen kommune i en pressemelding.

– Vi tar statsforvalterens konklusjon til etterretning og vil legge fram saken for ny politisk behandling. Spørsmålet om sykehjemsplassene skal behandles i eldrerådet, hovedutvalget for helse, sosial og omsorg og kommunestyret ved første anledning, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Planleggingen med å gjennomføre kommunestyrets vedtak har pågått siden den politiske behandlingen, men dette arbeides stilles nå i bero ettersom vedtaket er opphevet. Et nytt vedtak i kommunestyret vil avgjøre hvordan denne saken følges opp videre, skriver kommunen.

dt.no kommer tilbake med mer