I disse dager skal fremtiden til Viken Fylkeskommune avgjøres. At reverseringspartiet Senterpartiet vil tilbake til de tre gamle fylkene er ikke overraskende. Partiet hvis motto virker å være «Alt var bedre før, alltid», kan gladelig se vekk fra både pengene det koster å oppløse Viken, og den harde realiteten i at all fakta tilsier at tjenestene til innbyggerne vil bli dårligere med en oppløsning. At Fremskrittspartiet nå velger å bli med i Vedums klubb, er derimot både overraskende og trist.

Frp ble historiske da partiet fikk finansministeren i 2013, og overrasket mange tvilere med sin evne til moderasjon i pengebruk i årene etter. Denne ansvarligheten ser ut til å ha forlatt partiet med Siv Jensens lederverv. Isteden ser vi nå et Viken Frp som aktivt går inn for unødvendig sløsing gjennom opprettelse av tre nye fylkeskommuner.

DT-KOMMENTAR:

Les også

Ap kan miste en haug med velgere på å bevare Viken. Men kan tape omtrent like mange på å vrake Viken

Frp har i alle år vært for å legge ned fylkeskommunen, et standpunkt Høyre for øvrig deler. Det er en herlig ironi i at Frp, når de ikke får viljen sin, isteden går inn for opprettelse av flest mulig fylkeskommuner. I en meningsmåling av Norstat svarer 76 prosent av velgerne som ville ha stemt Frp dersom det var valg i morgen, at de ikke ønsker en deling av Viken. Her er altså Frp på kollisjonskurs med egne velgere.

Som folkevalgte er det et enkelt spørsmål vi skal forholde oss til når vi vurderer om Viken bør bestå eller ikke: Vil valget vi tar nå føre til bedre tjenester for innbyggerne våre?

Ser vi på rapporten om Viken, er svaret uomtvistelig nei. Vi vil få tre nye fylker, med tre administrasjoner og flere fylkespolitikere, men med dårligere tjenester til innbyggerne. Det gir mer byråkrati og vil koste skattebetalerne mer penger.

For Høyre vil det viktigste alltid være at vi leverer så gode tjenester til innbyggerne som overhodet mulig. Jeg vil minne Frps folkevalgte i Viken om fjellvettregel nummer 8 – Vend i tide, det er ingen skam å snu!

På fylkestingsmøtet 24. februar vil dommen falle, og jeg håper vitterlig at Frp benytter seg av muligheten til å snu. Den turen som planlegges i de tre nye fylkene fører ingenting godt med seg, og da er det kun en ting som er riktig å gjøre: velge å beholde Viken slik det er i dag.

Det hjelper ikke å være aldri så imot fylkeskommunen på papiret, dersom du allikevel er partiet som velter flertallet i retning opprettelse av tre nye fylker istedenfor en. Resultatet? Mange hundre millioner av skattebetalernes penger kastes ut av vinduet. Det er et resultat jeg håper vi unngår.

LES OGSÅ: