Drammen Arbeiderparti med blant andre varaordfører Ståle Sørensen og gruppeleder Lina Strandbråten i spissen går i et debattinnlegg ut mot Drammens Tidende og hevder at vi driver kampanjejournalistikk om ny ungdomsskole på Åskollen, fordi de selv er uenige i avisens lederartikler.

Det er både oppsiktsvekkende og trist at Arbeiderpartiet har en så dårlig demokratiforståelse. Det er også så grunnleggende feil at vi ser oss nødt til å svare.

Som de fire forfatterne korrekt påpeker, er avisen i sin fulle rett til å ytre seg og ha meninger om det som skjer i lokalsamfunnet og regionen, også om det skulle gå på tvers av Drammen Aps oppfatninger. Drammens Tidende er en meningsbærende avis, som klart gir uttrykk for avisens oppfatning i saker av viktighet for byen.

«Ønsker DT å styre politiske avgjørelser i kommunestyret så bør de stille til valg, ikke selge aviser,» skriver Drammen Arbeiderparti.

Det er skremmende ord fra et styringsparti. I Drammens Tidende respekterer vi at det finnes andre meninger enn avisens, og vi forventer at byens folkevalgte ledere respekterer avisens demokratiske rett til å ytre seg kritisk til politiske prosesser. Det er vår rolle som vaktbikkje å si fra.

Derfor sier vi på lederplass at en ny ungdomsskole på Åskollen peker seg ut som et uansvarlig prosjekt.

Slike artikler kalles i journalistikken for «ledere», og de gir altså uttrykk for avisens holdninger i en sak.

At avisen tar et tydelig standpunkt, for eksempel ved at vi er kritiske til bygging av ny ungdomsskole på Åskollen i en tid da kommunen sliter økonomisk og andre skoler står og forfaller, har ingenting med kampanjejournalistikk å gjøre.

Kampanjejournalistikk er når journalister bevisst fremmer et syn på bekostning av et annet. Når Drammen Ap påstår at avisen driver med kampanjejournalistikk, er det derfor redaksjonen partiet skyter på. Påstanden er at vi på nyhetsplass har en agenda og bare slipper til ett perspektiv. Det finnes overhodet ikke holdepunkter for å beskylde oss for det i denne saken.

Aksjonsgruppen som har kjempet for ny ungdomsskole på Åskollen, har i flere år fått fyldig dekning i Drammens Tidende, både på nyhetsplass og i debattspaltene. Dersom det er noe ubalanse i vår dekning, er det med motsatt fortegn: Det kan ha vært mange stemmer for ny skole på Åskollen i spaltene, og for få motstemmer.

Drammen Ap burde hatt fakta i orden før de beskylder noen for å drive kampanjejournalistikk. Å kritisere oss for å ha egne meninger, bør folkevalgte i Drammen holde seg for gode til. Eller ta seg et grunnkurs i ytringsfrihet, pressefrihet og grunnleggende demokratiske rettigheter.

I Drammens Tidende går vi hver dag på jobb for å gjøre Drammen bedre. Det betyr at vi også har en kritisk stemme. Den stemmen kan innbyggerne være trygge på at vi vil fortsette å bruke.

LES OGSÅ:

Leserinnlegg:

Les også

Jeg stemmer Nei – i CAPS LOCK – til Facebook-demokrati

Les også

At byggingen av Åskollen ungdomsskole trekker ut i tid er en varslet situasjon

Les også

På vegne av våre barn vil vi ikke akseptere kommunens løsning for ny ungdomsskole

Les også

Det er grenser for hvor lenge noen orker å holde liv i et folkekrav

Les også

Faktum er at Åskollen i dag gjenspeiler det mangfoldet vi har i resten av kommunen vår

Les også

Hvorfor er oppvekstvilkårene for barn og unge på Åskollen mindre viktig enn oppvekstvilkårene i andre bydeler?

Les også

Ungdomsskole på Åskollen: Rådmannen har knapt levert noe som helst av politikernes bestillinger

Les også

Politikerne lovte ny ungdomsskole på Åskollen. Vi glemmer det ikke

Les også

En ny ungdomsskole sentralt på Åskollen, tre oppgraderte fotballbaner og en 9-erbane/ballbinge vil dekke idrettens behov

Les også

Åskollen ungdomsskole: Underslår opplysninger om elevvekst

Les også

Marienlyst skole trenger ro, forutsigbarhet og midlertidig avlastning - NÅ