Kathy Lie og SV kommer med oppsiktsvekkende påstander om de mange barnehageeierne som har brennende hjerter for et godt tilbud til barnehagebarn i Norge, og virker å ikke anerkjenne konsekvensene av forslagene venstresiden kommer med.

Det er få som ser det å drifte en barnehage som ekstremt lettjente penger som Lie får det til å virke som. Det er hardt arbeid, et genuint engasjement for barn og deres lek, læring og gode start på livet. Samtidig konkluderte senest Velferdstjenesteutvalget med at det jevnt over ikke er et urimelig overskudd i private barnehager i Norge.

Lie sier at de ikke har som mål om å legge ned de 150 private barnehagene i Buskerud, men konsekvensene av å la hver kommune selv bestemme tilskuddssats, varigheten på tilskuddene og gi kommunene forkjøpsrett er alvorlige. Det gjør at forutsigbarheten forsvinner og mange private barnehageeiere melder om at de da antakelig ikke vil klare eller tørre å drifte videre.

Barnehagesektoren er som Lie påpeker ikke en vanlig privat næring. Det er en av våre viktigste arenaer for tidlig innsats, læring, trygghet og integrering og en avgjørende del av det norske velferdssystemet. Nettopp på grunn av hvor viktig denne arenaen er var det en felles innsats på 2000-tallet for å sikre at alle barn hadde mulighet til å få en plass i en barnehage. Det klarte vi kun å få til gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og private krefter. Dette var et samarbeid også SV har sett nytten og viktigheten av tidligere i kampen for full barnehagedekning.

LES OGSÅ:

Les også

At venstresida vil legge ned private barnehager er like lite sant som at Høyre vil legge ned de kommunale

Det er et hult heiarop Lie og SV driver med for de private barnehagene, og både forbudslinja mot overskudd og det å gi kommunene økt makt i det å styre rammevilkårene for private barnehager er en skyggelagt agenda som de nok innerst inne forstår konsekvensene av.

Høyre skal fortsette å forbedre systemene og forsterke tilsynet slik at pengene vi bruker går til barn og barnehagedrift, men vi skal ha respekt for jobben nesten 3.000 private barnehager i Norge gjør for å løfte mangfold, kvalitet og innhold i tilbudet til 135.000 barn i dette landet.I DEBATTEN OM PRIVATE BARNEHAGER:

Les også

Barnehage ikke business. Pengene må gå til barnehagens hovedpersoner - barna

LES OGSÅ: