Nå til helgen er Høyres landsmøte. I fjor fikk vi flertall for å fjerne kontantstøtten. Nå vil vi arbeide for fleksibelt opptak i barnehager, opprettholdelse av private barnehager og en ny boligpolitikk.

Det bygges for få boliger for de som vil etablere seg.

Politikk handler om visjoner og vilje til å prioritere. Det er i lokalsamfunnene og kommunene vi lever våre liv. En av forutsetning for trygge og gode lokalsamfunn er tilgang til en god barnehage og ikke minst et godt sted å bo.

I høyrestyrte kommuner skapes velferden i samspillet mellom privat, frivillig og offentlig sektor. Det offentlige skal sikre kvalitet om tjenesten leveres av offentlige eller private. Vi mener mangfold bidrar til innovasjon og til at vi har tilstrekkelig kapasitet på tjenestene.

Vi mener alle barn skal være garantert en barnehageplass. Opptak til barnehager må være fleksibelt. I flere kommuner, blant annet Drammen har opptak kun to ganger i året. Det er flest kvinner som ufrivillig må søke om ulønnet permisjon når det ikke er plass i barnehage.

Noen må vente opptil åtte måneder for å få plass. Kontantstøtten dekke opp noe av tapte inntekter, men vi trenger kvinner tilbake i arbeidslivet. En slik politikk tiltrekker seg ikke unge familier til Drammen. Det gjør heller ikke nedleggelse av barnehager eller for få boliger.

Private barnehager har sammen med kommunale og ideelle virksomheter sikret oss full barnehagedekning.

Overskuddet i barnehagesektoren er marginale, samlet sett cirka to prosent, og lovverket gir kommunene som tilsynsmyndighet mulighet til å trekke aktører som tar ut uhensiktsmessig stort utbytte.

Høyre ønsker at private barnehager skal ha forutsigbarhet og et rammetilskudd som sikrer en forsvarlig drift, ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Vi vil sikre reell økonomisk likebehandling av de private og offentlige. Den sosialistiske regjeringen vil strupe private barnehager. Det vil føre til konkurser og lavere barnehagedekning.

Vi vil mest av alt ha forutsigbarhet for foreldre, barn og ansatte i barnehagene.

Flere unge familier må inn på boligmarkedet. I pressområder har boligprisene steget mye over lang tid. Vi må ha en bærekraftig bolig- og byutvikling som hjelper flere mennesker inn på boligmarkedet.

Det er for få boliger til salgs.

Vi vil legge til rette for at ledige kommunale og statlige bygg enklere kan omgjøres til boligformål og boligutvikling. Flere industritomter, parkeringsplasser og andre områder med begrenset bruk enklere kan lettere omreguleres til boligformål.

Når kommunen ikke behandler byggesakssøknader innen fristen, skal byggesaksgebyrene reduseres. Vi vil oppdatere byggeteknisk forskrift for å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav og pålegg.

En attraktiv kommune må også ha en attraktiv familiepolitikk. Vi vil at man skal flytte til Drammen kommune, ikke fra den.

LES OGSÅ: