I mediene er det stadig rødgrønne ordførere som forteller om hvor fælt det er at Norge bare mottar 50 såkalte Moria-flyktninger. Samtidig forteller disse ordførerne om hvor stor kapasitet deres egen kommune har til å ta imot flyktninger i alle aldre. Ordførerne overbyr hverandre i bosettingskapasitet. Drammens As-ordfører deltar i fremste rekke.

Disse ordførerne glemmer at det er kommunestyret som vedtar om kommunen skal motta og bosette flyktninger. Dette fordi avgjørelser om å bosette flyktninger er så kostbart og krevende at det er for viktig til at ordførerne tar disse på egen hånd. Derfor må vedtakene fattes av kommunestyre.

Dette fremgår av kommuneloven. Kommunestyrene har i gjennomsnitt mindre enn ett møte i måneden. Har ordførerne konsultert kommunestyret, eller tas det for gitt at kommunestyrene er like naive, fremoverlente og rause som ordførerne selv mener å være? Men kritiske spørsmål om dette gidder ikke venstreorientert presse å stille til «Moria-ordførerne».

Flyktning-bosetting er meget kostbart. Det samme er alle de endeløse forsøkene på integrering som foregår i landets kommuner. Dette synes å være glemt i Moria-feberen. De Moria-entusiastiske ordførerne fokuserer kun på hva som er av kapasitet i sin egen kommune, når det gjelder arrangering av velkomstfester, grunnleggende språkopplæring, opplæring i påkledning for norsk klima, regler for fotgjengere i trafikken etc.

Ordførerne har liten eller ingen oppmerksomhet mot de langvarige og svært kostnadskrevende forsøkene på integrering og tilpasning til det norske samfunnet som kommer etter at de statlige tilskuddene for de første årene er opphørt. Dette kostnadene må betales av kommunen, det vil si skattebetalerne/innbyggerne.

En oppfordring: spør en av de ordførerne som sier at «sin» kommune gjerne alene tar 50 eller 100 Moria-flyktninger om kommunen har utarbeidet flyktningregnskap. Be om en begrunnelse for hvorfor det eventuelt ikke er utarbeidet.