BRAGERNES: – I løpet av noen dager, har mange fått livet sitt snudd opp ned. Det må vi ta på alvor, sa ordføreren.

Hun beskrev regjeringens krisetiltak – som blant annet innebar at frisører og flere andre yrkesgrupper måtte stoppe å jobbe torsdag – som tøffe, men nødvendige. Deretter viste hun til at Nav Drammen har fått 1.650 flere brukere i løpet av den siste tiden.

– Mange av disse er nyregistrerte og det er urovekkende at mange er under 30 år gamle. Mange kommer fra næringer der det i stor grad brukes ufaglært arbeidskraft, sa Berg.

– Særdeles spesiell situasjon

Flere av de nye NAV-brukerne kommer fra hotell- og restaurantbransjen. Ordføreren trakk også fram flere andre næringer, som bygg og anlegg.

– Det er en særdeles spesiell situasjon, sa ordfører Monica Myrvold Berg.

– Nav har opprettet flere direkte linjer der man kan nå direkte inn, slik at man kan nå igjennom, forklarte hun.

Nye smittede

Ordføreren holdt pressekonferansen i DNB-bygget sammen med rådmann Elisabeth Enger og leder for smittevernrådet John David Johannessen, som la fram oppdaterte tall på korona-smitte i Drammen.

– Vi har fått seks ytterligere påviste tilfeller, informerte Johannessen.

Han forklarte at tre av disse tilfellene kunne spores til utlandet. Kommunen jobber nå med smitteoppsporing i forbindelse med de andre tilfellene.

– De som har vært i nærkontakt med folk som er blitt smittet, får beskjed og følges opp, sa John David Johannessen.

Råd fra Folkehelseinstituttet

  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
  • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
  • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
  • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
  • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
  • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

Kilde: FHI

Tiltak på plass

Han beskrev utviklingen som forventet, og var glad for at man allerede har iverksatt tilfeller som å stenge skoler og barnehager, samt at flere yrkesgrupper nå har hjemmekontor.

– I denne situasjonen er det veldig heldig at vi har sosiale begrensninger, slik at ikke smitten stiger uhemmet, sa Johannessen.

– Vi har fått smitten enda tettere innpå oss og dermed øker smittefaren, understreket Monica Myrvold Berg tidligere under den samme pressekonferansen.