Ulike medier har de siste uker og måneder dokumentert bølgen med grov ungdomsvold. Skoler og oppvekstmiljø i Drammen kommune rystes av utviklingen som sakte, men sikkert går i gal retning.

Politi og kommunalt hjelpeapparat reduseres til statister og får stort sett bare uttalt seg i etterkant. Da gjerne uten andre virkemidler enn at noen har fått tilsnakk eller er blitt bortvist.

Dette har også blitt tema i politiske utvalg. FrP har tatt opp saken og hadde lenge et flertall for at det må utarbeides en tiltaksplan mot vold og krenkende adferd blant ungdom i Drammen. Det meste av volden har tilknytning til kommunens ungdomsskoler.

Alle sto samlet i hovedutvalg og formannskap, men rett før kommunestyrets møte glapp det. Ordføreren og gruppelederne i posisjonen stakk hodene sammen og opp av hatten kom et helt nytt forslag. Nå vil Ap, SV, MDG og Sp det annerledes. De vil se på eksisterende planer, evaluere disse og deretter se om det eventuelt er behov for ytterligere tiltak.

De av oss som har drevet med politikk noen år kjenner igjen en ørkenvandring når den begynner.

At posisjonspartiene ikke ser at det er behov for flere tiltak, er skremmende. Det er grunn til å spørre om Tony Burner (SV) og Lina Strandbråten (Ap), som førte saken for posisjonen, i det hele tatt følger med i media. Om vi har planer og det gjøres arbeid i dag, er det jo åpenbart at det ikke holder.

Daglige oppslag om et oppvekstmiljø fullstendig ute av kontroll, burde holde for å kreve handling selv fra de trauseste sosialister. Mange i kommunen gjør en hederlig innsats, men nå har de faktisk behov for en håndsrekning fra politisk nivå i form av tiltak og ressurser. At ordfører Monica Myrvold Berg svikter byens unge på denne måten er bare trist.

En annen ting det er grunn til å spørre om er hva i all verden vårt lokale politi driver med. Vi må bare tro de gjør så godt de kan, selv om de i offentligheten fremstår som meget stusselige der de stort sett er på banen i etterkant av hendelser. Sjelden arrestasjoner, bare bortvisninger. Noe som høyst sannsynlig har ført til en mislykket strategi der fokuset har vært å bli kompis med voldsutøverne i den tro at det forebygger.

Uansett arbeider FrP på Stortinget med å gi politiet bedre verktøy og fullmakter. Denne våren har vi fremmet forslag om lovendringer som senker terskelen for bruk av fengsling som sanksjonsforslag for personer under 18 år. Vi må opprette lukkede institusjonstilbud for barn under den kriminelle lavalder.

Vi har bedt regjeringen fremme sak som åpner for strengere straffer for kriminalitet utført i belastede områder. Lokalt ville nok Fjell og deler av Strømsø kjapt kunne defineres som et slikt område. Det må bli enklere for politiet å inndra verdier som er ervervet gjennom kriminelle handlinger, og vi må vurdere å senke den kriminelle lavalder til 14 år slik det var frem til 1987.

Drammen er et skoleeksempel på at forebyggende arbeid i seg selv ikke holder. Det trengs sterkere lut og hardere sanksjoner om det skal ha noen preventiv effekt.

Les også: