Ove måtte på «hjemmekontor» - av en helt annen grunn enn oss andre

Av

De fleste må forlate kontorene sine på grunn av koronapandemiens smitterisiko. Ove Hagen må derimot søke tilflukt av helt andre årsaker.