Etter at nesten 7,3 millioner vaksinedoser er satt, har Legemiddelverket mottatt 31.180 meldinger om mistenkte bivirkninger.

16.865 av meldingene er behandlet. 2.634 er klassifisert som alvorlige, noe som er 90 flere enn forrige uke. 14.231 er klassifisert som lite alvorlige.

Legemiddelverket opplyser at hendelser etter vaksinasjon meldes etter mistanke, og at det derfor ikke er gitt at det er noen årsakssammenheng. Det opplyses også at overvåking av bivirkninger hos barn og unge prioriteres høyt.

Nærmere 100.000 doser er satt hos barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 7. september 2021 har Legemiddelverket mottatt og behandlet 15 bivirkningsmeldinger i denne aldersgruppen. Av disse er seks klassifisert som alvorlige.