Det finnes grenser for optimisme, selv for politikere med klokkertro på egne prosjekter og løsninger.

Drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap) har i rollen som leder av Buskerudbyen vært sterk i troen på at man skal få til en byvekstavtale uten bompenger. Da hun og lierordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) fikk audiens hos den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) for å legge frem Buskerudbyens alternative vei til målet, ble det også sett på som en liten seier på vei mot målet.

Men seiersfølelsen varte neppe lenge. For bare minutter etter at de to ordførerne ble avfotografert sammen med statsråden, ringte han opp til et avtalt intervju med Drammens Tidende og serverte følgende kalddusj:

Jeg har vanskelig for å forstå hvordan Buskerudbyen skal kunne nå målet om nullvekst uten restriktive tiltak som bompenger. (...) Vi har vanskelig for å se at dette lar seg gjennomføre, sa han.

Tydeligere kan det ikke sies. Nylig ga han en tilsvarende beskjed til Kristiansand, som er blant de fem byområdene som nå står i kø for å forhandle om byvekstavtale med staten, noe som vitner om at nye politiske koster i departementet ikke nødvendigvis gir større håp.

Når ordførerduoen fra Drammen og Lier uttaler til Drammens Tidende at de oppfattet møtet som «positivt» og departementet som «nysgjerrige», har de enten ikke forstått signalene fra departementet eller nekter å høre på dem. Det er neppe statsråden som bløffer, for dette er kjente toner fra departementets side.

Det er ikke lenge siden avgåtte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) advarte andre byer mot å se til Buskerudbyen. – Det blir nesten umulig for Buskerudbyen å få til en byvekstavtale, uttalte han.

Når det ikke kommer nye politiske signaler fra den ferske rødgrønne regjeringen, vil veien bli enda tyngre for de som fortsatt har tro på at det skal gå an å få særbehandling i kampen om de statlige byvekstmidlene. For hvorfor skal Buskerudbyen slippe unna bompenger når de andre byene, som Tromsø og Kristiansand, aksepterer de spillereglene som staten har satt gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) og kravet om nullvekst og nettopp bompenger.

Det er ikke mange som har levnet Buskerudbyens ambisjoner mye håp. Både transportforskere, byråkrater og politikere har ristet på hodet når temaet er bragt på banen.

Rent politisk var det et lite mulighetsvindu da Frp fortsatt satt i regjering. Mange trodde at daværende samferdselsminister Jon Georg Dale ville benyttet sin politiske tyngde til å bane vei for bomfrie byvekstavtaler, men denne muligheten forsvant da Frp marsjerte ut av regjeringskontorene.

Monica Myrvold Berg øynet en lignende åpning da hennes tidligere ordførerkollega fra Fredrikstad ble samferdselsminister. Samtidig ville det vært rart om en som selv har kjempet om å forhandle om byvekstavtale på vegne av Nedre Glomma, skal la en konkurrent slippe unna bompenger.

Drammens Tidende støttet Buskerudbyens initiativ da det ble lagt frem som en vei ut av uføret man hadde havnet i etter vrakingen av Buskerudbypakke 2 for to år siden.

Akkurat nå virker imidlertid Buskerudbyens ambisjoner som svært urealistiske. Man må gjerne håpe og tro, men det er i beste fall naivt og bør erstattes av en grundig realitetsorientering. Kanskje er det på tide å stoppe opp og spørre om dette virkelig er verdt å bruke masse tid og ressurser på fremover.

Drammen og Monica Myrvold Berg sitter på hovedansvaret for det uføret Buskerudbyen har havnet i og låner for tiden goodwill fra de andre kommunene i samarbeidet, Øvre Eiker, Kongsberg og Lier. Et spørsmål som trolig vil melde seg, er hvor lenge disse kommunene har tålmodighet til å være med på denne blåturen.

Det mest urovekkende er at dersom Buskerudbyen mislykkes, står også nærmere 100 millioner kroner i året, som har sørget for hyppigere bussavganger og billigere billetter, i fare for å forsvinne. Det har seg nemlig slik at disse såkalte belønningsmidlene skal fases inn i byvekstavtalene. Det vil i så fall ramme alle som er avhengige av å ta buss i vårt område hardt, en ikke ubetydelig gruppe vanlige folk.

Derfor bør ordførerne i Buskerudbyen å komme inn på et bedre og mer realistisk spor. Og det haster.

LES OGSÅ: