Det er stemning for å løse opp trekantekteskapet Nedre Eiker-Svelvik-Drammen. 60 prosent av innbyggerne i Nedre Eiker som er spurt i en undersøkelse mener at de gamle kommunene bør gjeninnføres.

«Innbyggerne i gamle Nedre Eiker sa i 2016 nei til kommunesammenslåing gjennom en folkeavstemning. Innbyggerne i Drammen og Svelvik fikk ikke uttale seg. Nå ligger det et innbyggerinitiativ på bordet fra «For Nedre Eiker» om folkeavstemning om oppløsning av nye Drammen. Drammen Fremskrittsparti vil støtte dette initiativet, og la innbyggerne si sin mening om kommunens fremtid.» Fremskrittspartiets Kristin Gjerde skriver dette, og flere stemmer har de siste ukene tatt til orde for å splitte opp Nye Drammen. Kan byen igjen bli til by, mens bygda får holde på som dem vil oppi høgget?

Siri Narverud Moen

Siri Narverud Moen skriver fast for DT om musikk, kultur og politikk, og om å være mamma i byen og naturen. Hun har tidligere bodd i Berlin, Oslo og Trondheim, og har kommentert estetikk og popkultur i en rekke nasjonale medier.

Nå er jeg klar over hva Gjerde holder på med her. En klassisk fiske-politikk som spiller på var ikke alt bedre før-følelse, som kanskje særlig Senterpartiet og Fremskrittspartiet ofte har suksess med. For det er så lett å lengte tilbake til før vedtak om å legge ned omsorgsplasser og barnehager. Så hopper man over hva som var den egentlige sammenhengen bak nedleggelsene, eller at helt andre forutsetninger ville vært der om kommunene ikke hadde blitt slått sammen. Men det kan nå være det samme.

En by med mål om å vinne byutvliklingspriser, Drammen, åpna pengesekken og bystyresalen, og så vil de ikke lenger?! Jeg får følelsen av å være den eldste i flokken som må bære over med at de minste barna klager når de har spist opp sitt eget godteri, og så ikke er fornøyde med utvalget i de dropsene som vi eldste deler med sine glupske småsøsken.

Arrogant? Ja. Men jeg har rett.

For hva er det politikerne som representerer Eikerbygdene har trukket inn i den gamle bystyresalen? De vil bygge en Kiwi der der fredete arter lever. Utafra ser det ut som om de sinker sine partier i byutviklinga. Tidligere ganske framoverlente storpartier må sitte og vente på at alle skal med. Og deres nye kommunestyrekollegaer vil ha byggefelt der det nå er skog, over den gamle kommunegrensa fra Åssida og vestover. De største partiene har nylig avvist den strenge fortettingsstrategien fra miljøavdelinga i kommunen: Kommunestyrets politikere myket opp målet fra at vi skal legge til rette for boligbygging på kollektivknutepunkter til langs kollektivlinjer. Jeg har ennå til gode å høre noen av randsonerepresentantene stave byøkologi.

Mer fra Siri og andre DT-spaltister kan du lese her

Det har vært lest opp mange ganger at «Harry var død» i Drammen – og vi er mange som flytta hjem fordi vi var overbevist om at Drammen ville fortsette som den moderne byen den hadde starta på veien til å bli. Kulturen blomstra, biblioteket samla forskjellige generasjoner med mange tilbud under samme tak, følelsen var at vi var på vei mot et mer sivilisert sted. I en kommune som søkte grønne løsninger. Det er et uttalt mål, som Drammen stadig ikke når opp på, å være attraktiv for dem i etablererfasen. Hvis kommunen lurer på hva som mangler, kan dere lytte til urbanistene som flytta hjem: Vi er skuffa over de stadige omveiene som bremser.

Det er greit å skynde seg sakte når naboer skal inn under samme tak. Kommunesammenslåinga kan unnskylde mye i prosessene i Nye Drammen, men at konfliktene den presser fram går på bekostning av godt planlagt by og naturmangfold er nok det dyreste med den. Sikkert politisk ukorrekt av meg å si, men jeg tror flere følger meg i å se forskjellen på det provinsielle tankesettet og forståelsen for byutvikling. Om ikke alle er enige med meg, tror jeg i alle fall mange har detti av lasset i den langvarige, trøttsomme tautrekkinga om kommuneøkonomi og sykehjem, i det minste.

Dersom Nedre Eiker river seg løs med egen befolknings mandat i ryggen, blir kanskje begge parter fornøyde? (Svelvik kan gå dit de vil, de er tross alt ei gammel forhavn til Drammen.) En mer enn fristende tanke, for om vi splitter opp er jeg ikke i tvil om hvem som står igjen som vinner. Og da har jeg ikke en gang starta på tallenes helt åpenbare tale: Det var Drammen som gikk greit økonomisk , det var de to småkommunene Svelvik og Nedre Eiker som trakk underskudd og etterslep med seg inn i sammenslåinga, som en slags omvendt medgift .

Kanskje vi bare skal si det var hyggelig mens det varte, men nå er playdaten over. Si gratulerer, Nedre Eiker, dere gjør dere best som byggefelt. Vi andre blir her og leker by .