Nå er det på tide å skrote russefeiringen. Den har utartet til det tåpelige og meningsløse. Bråk og hærverk og ekskluderende oppførsel, narkotika, fyll og russebusser i millionklassen. Hvor er foreldrene i denne utviklingen, er de like sløve som russen?

Jeg har selv vært russ, men da var det med stil og snert i russerevy og russetog, skikkelig påkledning og alminnelig oppførsel. Russetiden begynte med 17. mai og varte til eksamen var over. Nå er eksamen avlyst av politikerne av mistenkelige årsaker, og russetiden utvidet til månedsvis. Russen ser ut som uteliggere når noen av dem deltar i 17. mai -toget. Helt meningsløst.

Overdriver jeg? Vel, jeg setter det på spissen, men jeg har trolig mange med meg i beskrivelsen av at russefeiringen nå har blitt absurd. Nå ser det ut til at det viktigste med russefeiringen er å kjøre buss med uvedkommende ungdommer om bord, og lage bråk om natta.

Det er visst ikke viktig lenger å sørge for at ungdommen får kunnskaper og eksamenserfaring. Karakterene på vitnemålet blir tilfeldig og personavhengig, uten noen objektiv bedømmelse av faktisk kunnskap. Det er lite fremtidsrettet. Tidligere var det eksamen i alle skriftlige fag. Det var en mye bedre skole, og mer rettferdig utvelgelse av kandidater til videre utdannelse.

Nå råder tilfeldigheter. Hvor er skoleledelsen i dette opplegget, har de noen mening om russefeiring og verdien av karakterer?

LES OGSÅ: