Vi i FAU ved Åskollen skole er bekymret over Rådmannens uttalelse i Drammens Tidende 23. november 2021:«Drammen kommune har i dag samlet tilstrekkelig kapasitet til alle elevene i grunnskolen i nåværende skolebygg, og demografiske framskrivninger tilsier at dette også vil gjelde for den nærmeste fremtid. Ved en utsettelse av byggestart vil elevene fra Åskollen barneskole fortsette å gå på Marienlyst og Galterud ungdomsskoler, slik de gjør i dag. Drammen eiendom KF (DEKF) vurderer at en utsettelse av byggeprosjektet fullt ut er mulig.»

Først og fremst ønsker vi å presisere at dette ikke er en løsning vi er villige til å akseptere på vegne av våre barn. Da vi godtok løsningen var vi lovet byggestart av ungdomsskole på Åskollen høsten 2022.

Vi mente derfor det var riktig at vi bidro til prosessen, spesielt med tanke på at det på dette tidspunkt var sprengt kapasitet på Marienlyst. Når det nå diskuteres hvorvidt prosessen skal utsettes vil vi atter en gang poengtere at dette ikke er i tråd med verken barnas eller foreldrenes beste.

Vi både krever og forventer en bedre håndtering fra kommunens side.

FAU ønsker videre å adressere påstanden om at flere av foreldrene på Åskollen ikke stiller seg bak en ungdomsskole. Vi er en stor foreldregruppe på Åskollen. Noen har barn som er aktive innen idrett, andre har barn som er aktive innen ikke-sportslige aktiviteter. Trolig er det like mange meninger som det er folk, og hva hver enkelt ønsker å ytre i sosiale medier verken kan eller ønsker vi å styre. Det som er viktig å få fram er at plasseringen av ungdomsskolen endret seg fra opprinnelige inntegninger. Når man endrer premissene, endres også gjerne resultatet.

Det som imidlertid er helt klart er at vi er et samlet foreldreutvalg som er for at det skal komme en ungdomsskole til Åskollen. Spørsmålet er årlig oppe til diskusjon på årsmøtet, og mandat til å arbeide for ungdomsskolen ble vedtatt senest i november 2021.

Endelig ønsker vi å minne om den meldte bekymringen fra forebyggende enhet i Politiet når det kommer til manglende tilhørighet, engasjement og oppfølging av ungdommer i en bydel som mangler et FAU på ungdomstrinnet i lokalmiljøet.

Dette innlegget er gjengitt i sin helhet i en henvendelse styret i FAU Åskollen sendt Drammen kommune, medlemmer av bystyret og utvalget for oppvekst og utdanning 25. november. Drammen kommune har ikke respondert på vår henvendelse i skrivende stund. FAU Skoger har også formelt henvendt seg til Drammen kommune og gitt sin støtte til FAU Åskollen.

Vi stiller oss undrende til at lokalavisen, som daglig saumfarer postlister i det offentlige, ikke har villet plukke opp denne ballen i et forsøk på å gi denne saken et mindre ensartet perspektiv.

LES OGSÅ: