Gå til sidens hovedinnhold

Pandemien viser viktigheten av bibliotek og møteplasser

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bibliotekene og andre lavterskelmøteplasser som tilrettelegger for at mennesker kan møtes fysisk, er etter erfaring svært viktig.

I tidligere krisetider valgte bibliotekene under opptøyene i Ferguson i 2014 og orkanen i New Orleans å holde åpent. Det antas at bibliotekene var en bidragsyter til å holde lokalsamfunnene sammen, ved å være en møteplass i krisetider. Forskeren Ragnar Audunson har antydet i publikasjonen Bok og Bibliotek at bibliotekene sviktet da de i mars 2020 stengte ned uten statlig pålegg.

Biblioteksjef for Deichmanske bibliotek i Oslo Knut Skansen påpeker at biblioteket har en viktig rolle som folkehelsetiltak i juni i Dagsavisen. PLACE forskningsprosjekt har vist blant annet at sosiale bånd, som blant annet biblioteket og møteplassene bidrar til, kan skape tillitt, nettverk, livskvalitet og mindre sosial ulik i helse. Å ha gode bibliotek og møteplasser er et viktig område for å gi forebyggende tjenester.

Bibliotekstatistikken fra 2020 i Drammen kommune viser at til tross for pandemien, var det over 275 000 besøk på bibliotekene. Drammen hadde 2,72 besøk per innbygger mens i hele Viken var det 2,46 bibliotekbesøk per innbygger. Statistikken viser en nedgang fra 2019, men likevel er tendensen at biblioteket er en viktig møteplass.

I størsteparten av perioden med nedstenging var bibliotekene et av de få tilbudene som var åpent. At folk oppsøkte bibliotekene, både for å låne og studere er med på å understreke at møteplasser trengs selv i krisetider. Kompetente og engasjerte medarbeidere på virksomheten som biblioteket er, har bidratt med å tilrettelegge for møteplasser som kan bidra til mening i hverdagen.

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet vedtok nye bemannede åpningstider for bibliotekene i Drammen kommune som skal iverksettes mot årsskiftet. Åpningstidene vil gjøre bibliotekene mer tilgjengelig og gi et grunnlag for videre utvikling. Det blir utvidet bemannet åpningstid på lokalbibliotekene i Svelvik, Fjell og Mjøndalen. Blant annet begynner Fjell med lørdagsåpent, Mjøndalen med én kveld ekstra i uka og Svelvik får en aktivitetslørdag hver måned for å skape tilgjengelig aktiviteter for store og små.

Bibliotekene og møteplassene utvikles videre. Erfaringene fra korona tar vi med oss når bibliotekene skal bli enda mer aktuelle i lokalsamfunnene. Antagelig vil bibliotekene og møteplassene bli enda mer levende som samlingspunkt, som utvikles i samspill med innbyggere og andre samfunnsaktører.

Flere år med oppgang i besøk for de fleste bibliotek, med stabilt utlån, gjenspeiler antagelig en trend om at utlån er en viktig del av biblioteket, ved siden av et økt behov for å ha et offentlig oppholdsrom. Når møteplasser utvikles videre i for eksempel knutepunkt, på innbyggertorgene, tas disse erfaringene med for å lage aktuelle lavterskelarenaer for innbyggere, som kanskje kan bidra til å holde samfunnet enda mer sammen også i krisetider.

LES OGSÅ:

Les også

Arkitekt om Drammen: – Vi har nådd en kritisk masse av grå bokser!

Les også

Skategutta er vant til kjeft - denne gangen fikk de pizza

Kommentarer til denne saken