I Drammen – byen der vi kjører bil til alt, der fossil trumfer el, og du blir sett på som rar hvis du sykler til jobb – blir det selvsagt debatt når parkeringsprivilegiene trues.

Senest da rådmannens forslag til ny parkeringsstrategi ble offentliggjort. Der foreslås det blant annet å kutte tilbudet om gratis parkering i de kommunale parkeringshusene i sentrum på ettermiddager og helger. Ordningen ble innført i 2018 og skulle gjøre sentrum mer attraktivt på kvelder og helger.

Men du tukler ikke med gratisparkering uten å få høre det. I Drammens Tidende bidrar dessuten enhver parkeringssak til klikkorama på dt.no og spy-emoji-overload i kommentarfeltet.

Handelsstanden er forbanna og advarer mot sentrumsdød. Og selv om kundene som Drammens Tidende har snakket med, er mindre kategoriske, er signalene fra det politiske flertallet krystallklart: Gratisparkeringen må fredes.

– Jeg var med og vedtok den gamle strategien. Det blir dumt å gjennomføre et løftebrudd på dette området, uttalte Høyres Fredrik Haaning i formannskapet denne uken, og oppsummerte gjennomgangstonen ganske godt.

Forslaget var dømt til å vrakes.

For partier som Ap og Høyre ville det nærmest vært politisk selvmord å gjeninnføre betaling for parkering i sentrum. Til det er temaet for brennbart. Saken for symboltung.

Mange drammensere er nok ikke klar over at det faktisk er gratis å parkere i de tre kommunale p-husene i sentrum, aller minst hvilke tidsrom det gjelder. Men nyheter om at kommunen vil fjerne et gratistilbud er gjerne nok til å skape bølger. Rådmannen kan gjerne argumentere med at ordningen bryter med kommuneplanens mål om å redusere klimagassutslipp, og at midler fra næringsbudsjettet burde brukes til langt mer hyggelige ting enn å subsidiere privatbilismen i sentrum.

Men slike argumenter preller av på politikere i valgkampmodus. Særlig når forslaget er så dårlig forankret og så lite konkret som dette.

I rekken av upopulære tiltak overfor bilistene er derfor fjerning av gratisparkering lett å krysse ut. Elbilistene er derimot såpass få at de foreløpig ikke utgjør noe stort velgertap. Derfor er det enklere å fjerne parkeringsfordeler og øke parkeringsgebyrene for dem, slik kommunestyret høyst sannsynlig vil gjøre.

Det er fullt forståelig at de som driver butikker i sentrum er bekymret for bylivet og handelen. Men det er vanskelig å dokumentere at gratisparkering er det eneste saliggjørende for å trekke flere kunder til by'n. Da burde det allerede vært yrende liv på gater og torg, for det mangler verken på parkeringsplasser eller at de er gratis.

Hvorfor bruker ikke handelsstanden gratis-kortet mer offensivt i markedsføringen sin? Og hvor er handelsstanden og politikerne når kollektivtilbudet henger i en tynn tråd, eller når bussen ikke kommer fram på grunn av trafikkork? Hvem tenker på kunder som Renate Søderlund, drammenseren som nylig sto fram på NRK Debatten og fortalte at hun har måttet selge bilen og er avhengig av buss for å komme seg rundt i byen? Og hvor er tilbudet om hjemkjøring av varer hvis handleposene blir for mange og tunge? Er det mulig å ha litt flere perspektiver enn kun parkering?

Sentrumsdøden kan ikke reddes med gratis parkering alene. Det må flere og større grep til for å få folk tilbake til sentrum, og for at de skal syns det er hyggelig å legge handleturen hit i stedet for et kjøpesenter. En rekke undersøkelser viser at det ikke nødvendigvis er bilistene som er de mest lønnsomme kundene, men at bedre forhold for gående gir mer handel. Det som ifølge ekspertene trekker folk til sentrum, er utvalget av butikker og serveringssteder, og ikke minst atmosfæren i byen.

I dag er veiene i Drammen sentrum i ferd med å tettes igjen med biltrafikk. Støyen, utslippene og farten dette medfører skaper ikke den atmosfære som gjør det hyggelig å vandre fra butikk til butikk, slik man gjerne gjør i Køben, Malmö eller Oslo. Det er jo ganske utrolig at man nå må til hovedstaden for å få fred og oppleve folkeliv i gatene.

I Drammen kjører folk nå gjennom og forbi sentrum, fordi det er letteste og raskeste vei til Gulskogen eller CC.

Det er dette som er det største problemet for sentrumshandelen nå, og som vil kreve langt større, modigere og kanskje til og med mer spennende tiltak enn fastfood-løsningen med gratis parkering.

Hva med å bruke samme tankegang som nettopp kjøpesentrene. Der «handlegatene» paradoksalt nok er helt bilfrie. Går det an å legge til rette for innfartsparkeringer utenfor sentrumsområdene, og lage hyggelige traseer for gående, syklende og buss inn mot torgene, mens sentrum er helt bilfritt? Om ikke hver dag hele året, så hva med å prøve det ut en dag eller en helg i måneden? Eller en hel måned?

Det mangler ikke på klaging i denne byen. Er det ikke parkeringsforholdene, så er det elsparkesykler eller veiarbeid. Eller så får kundene skylda for at vi ikke er vårt ansvar bevisst. Men hvor blir det av de gode forslagene til løsninger? Hvor er insitamentene til å velge det ene fremfor det andre? Ideene som fremmer byliv og de inspirerende eksemplene vi kan lære av?

Alle har et ansvar for å bidra i idédugnaden. Politikerne har ikke lov å lure seg unna med lettvinte løsninger, kommunens ledere må komme med håndfaste eksempler, og næringslivet selv har egentlig ikke noe annet valg enn å kjempe for livet.

La for all del ikke denne debatten parkere, selv om den er gratis.