Jeg er selvstendig næringsdrivende i Drammen, nærmere bestemt i Erik Børresens Allé nummert 6, «Trimmen».

Jeg starter på jobb 05:30, og har fått til en avtale med Dpark om at de åpner porten for parkering i Grev Wedel parkeringshus 05:25.

Nå som langtidsparkering i dette p-huset er terminert (p-huset er midlertidig stengt), har vi fått tilbud om langtids p-plass på Marienlyst. Dette gjør at jeg nå må reise på jobb 04:40 for å kunne være på jobb til 05:30 mot tidligere å reise kl 05:15.

Dpark AS

Dpark AS er eid av Drammen kommune.

Dpark AS skal drifte den delen av kommunens parkeringsportefølje som ligger utenfor ferdselsdelen av offentlig vei, og dermed også utenfor kommunens enerettsområde.

I hovedsak er dette kommunens parkeringshus og utendørs parkeringsplasser som i henhold til parkeringsforskriften er skiltet med det som defineres som Vedlegg-1 skilt, som har svart tekst og symbol plassert på hvit bakgrunn.

Kilde: Dpark AS

Alternativet kunne ha vært å ta buss, men jeg bor i Lier og etter det jeg har sjekket er det ingen busser som kjører denne strekningen så tidlig.

Det er en skam og et hån mot næringslivet på Bragernes slik tilbudet nå fremstår.

Jeg foreslo i en mail til Dpark at vi som har avtaleplasser i Grev Wedel p-hus kunne parkere på kommunale plasser på Bragernes mot gyldig p-oblat synlig i vinduet.

I svaret fra Dpark var dette ikke noe alternativ. De er ikke eiere av p-huset, og kan da ikke inngå en avtale der Drammen Kommune Eiendom AS er involvert.

Drammen kommune.....dette står til stryk.