DRAMMEN: Mens koronaviruset herjet på sitt verste i Drammen, og smittetallene var på sitt høyeste ble det nedlagt besøksforbud ved sykehjemmene. Dette var før kommunene hadde kommet i gang med vaksineringen og formålet var å på best mulig måte hindre at det skulle bli et stort koronautbrudd i sykehjemmene og beskytte de eldre, som er ekstra sårbare for smitte.

Ved et sykehjem skal pårørende til en av beboerne likevel ha kommet på uanmeldt besøk viser dokumenter Drammens Tidende har fått tilgang til.

Besøket ignorerte opplysningene som ble gitt i resepsjonen om at det var ilagt besøksforbud. I stedet skjøv den pårørende sperringene i gangen til sides og løp inn på rommet til familiemedlemmet som bodde på sykehjemmet.

En sykepleier fulgte etter den pårørende inn på beboerens rom og informerte og at den pårørende ikke hadde tillatelse til å være der. Den pårørende var bekymret for familiemedlemmets helse, og mente han ikke fikk den oppfølgingen han trengte.

Ifølge dokumentet Drammens Tidende har lest skal besøket ha fått gjentatte anmodninger om å forlate avdelingen. Først da sykepleieren sa at hun vil tilkalle politiet dersom besøksforbudet ikke ble overholdt, forlot den pårørende sykehjemmet.

– Det er vanskelig å kommentere en enkelt hendelse, men det er klart at denne pandemien har vært krevende for pårørende, det har vært sårt for mange med så strenge restriksjoner, sier Hege Torgersen Rokke som er kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner.

Svært alvorlig og alvorlig

Flere ansatte i sykehjemmene i Drammen reagerer på oppførselen til flere pårørende under pandemien. Avviksmeldinger Drammens Tidende har fått innsyn i, beskriver flere pårørende som ikke respekterte smittevernreglene ved sykehjemmene under pandemien.

Avviksmeldingene er skrevet av de ansatte, som reagerer på de pårørendes oppførsel. Avviksmeldingene er kategorisert som svært alvorlig og alvorlig. Det er den som skriver avviket som selv klassifiserer avviket. Svært alvorlig og alvorlig skal brukes dersom det er alvorlig, eller litt mindre alvorlig, fare for liv, helse og død.

– For den som står midt i det under en pandemi kan det der og da oppleves som veldig alvorlig når smittevernreglene ikke overholdes fordi en er så redd for å få smitte inn på avdelingen, fordi vi har sett hvor alvorlige konsekvenser det kan få, sier Rokke.

Avviksmeldingene Drammens Tidende har fått innsyn i kommer fra alle sykehjemmene i kommunen, navnene er anonymisert i dokumentene avisen har fått. Det er heller ikke opplyst ved hvilket sykehjem avviket er skrevet.

Ansatte skal føre avvik på alt som er brudd på lov, forskrift og sykehjemmets rutiner.

Les også

Ett år med korona: – Alle jeg skulle hjelpe, risikerte jeg å skade

Dette reagerer ansatte på

I avviksmeldingene som er skrevet mellom april 2020 og februar 2021 reagerer ansatte på pårørende som sitter tett inntil de eldre uten å bruke munnbind, at pårørende oppholder seg i fellesareal og ikke holder avstand til andre beboere på sykehjemmet, viser utdrag fra noen av avviksmeldingene som er skrevet:

«Pasientens datter vandret rundt i avdelingen og overholdt ikke avstand til andre pasienter. Manglende respekt for smittevernreglene tatt opp med pårørende gjentatte ganger.» står det i den ene avviksmeldingen.

«Opplever stadig at pårørende kommer på besøk uten å ta hensyn til smittevernreglene. De tar av munnbind, overholder ikke avstand eller besøkstiden. Har hatt besøk av pårørende som bor sammen med personer som sitter i karantene. Stor bekymring med tanke på smitte og belastninger for ansatte. Bruker mye tid og energi på å følge med på pårørende for å opprettholde smittevern for pasienter og ansatte», står det i en annen avviksmelding.

«Pårørende hadde vansker med å følge de rutinene avdelingen satte. Pårørende kom på fellesarena i stuen på vei til kjøkkenet uten skotrekk. Har fått beskjed om å holde seg inne på rommet til pasienten», skriver en annen ansatt.

«Pårørende var på besøk. Ene hadde munnbindet på, mens munnbindet hang fra ene øret på den andre. Sykepleier påpekte at munnbind måtte være på under hele besøket. Ble møtt av motstand og argumentasjon om at to meter måtte holde. Besøket med munnbindet hengende fra øret hadde da akkurat vært borte ved sengen og gitt en hadeklem uten munnbind.» skriver sykepleieren i avviksmeldinger som er kategorisert som alvorlig.

– Er det påvist smitte ved noen av sykehjemmene som følge av at smittevernreglene ikke har blitt overholdt av besøkende?

– Det er vanskelig å svare på. Det er ikke alltid en vet hvor smitten har kommet inn.

Fulgt anbefalingene til FHI

Sykehjemmene i Drammen ble hardt rammet av koronaviruset. En oversikt over smittesituasjonen i kommunen laget av VG viser at 34 beboere på sykehjem i Drammen døde etter å ha blitt smittet av viruset. Hvordan smitten har klart å komme seg inn på sykehjemmene er uklart, men det er uomtvistelig at smittekilden for beboerne på sykehjemmene enten er besøkende eller ansatte.

I et forsøk på å begrense smittespredningen var det en stund besøksstans ved sykehjemmene og omsorgsboligene i Drammen. Men beboere på sykehjemmene har grunnleggende behov for kontakt med sine nærmeste. Derfor ble det åpnet opp for besøk igjen, med strenge besøksrestriksjoner.

Sykehjemmene i Drammen har under hele pandemien endret sine besøksrutiner etter Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Besøksrutinene har vært tilgjengelig på kommunens nettsider. Alle besøk måtte avklares på forhånd og det ble ført besøksprotokoll over hvem som hadde vært inne på sykehjemmene. De pårørende fikk før besøket informasjon om hvor viktig det var å holde en meter avstand, god hygiene ved å vaske hender og bruke munnbind under hele besøket. Å holde avstand til både beboere og ansatte har vært gjeldene hele tiden.

– Det er klart det har vært tidkrevende å gjennomføre disse besøksrutinene. Det er derfor pårørende må gjøre avtaler om når de kan komme, og vi har hatt begrensing på antall besøk for å kunne håndtere det, sier Rokke.

Dokumentene Drammens Tidende har gått gjennom viser at flere pårørende ikke respekterte disse smittevernreglene.

– Når en jobber med mennesker er det påregnelig at noen avvik vil skje. Men jeg ønsker å presisere at sett i forhold til alle de besøkene vi tar imot forholder de fleste seg til rutinene og smittevernreglene. I forhold til det har vi ikke hatt mange avvik, sier Rokke, og legger til:

- I tillegg skjønner jeg at det er krevende for pårørende, som ektefeller, til personer med alvorlig demens å få dem til å forstå hvorfor en må holde avstand.