Det er med en blanding av ærefrykt, takknemlighet og håp at jeg tar til pennen etter det historiske kommune- og fylkesvalget. Som en by kjent for sitt kulturelle mangfold, har Drammen alltid vært en smeltedigel for ideer, kulturer og tanker. Derfor føles det rett og riktig at Partiet Sentrum, som kjemper for mangfold og mot utenforskap, har blitt en stemme å regne med.

Å sanke 816 stemmer i Buskerud og 663 i Drammen er ingen liten bragd, spesielt for et nylig etablert parti som vårt. Hver stemme symboliserer en borger som er trett av den samme gamle politikken og søker en ny retning som fremhever inkludering, samhold og fornyelse.

Vi er blitt informert om at Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet har dannet en allianse for å skape et flertall i Drammen. I denne sammenheng vil vi først og fremst gratulere Kjell Arne Hermansen som byens nye ordfører. Hans lederskap vil utvilsomt prege byens kommende år, og vi ser fram til samarbeid og konstruktiv dialog med den nye administrasjonen.

Selv om den nye alliansen betyr at våre sonderinger med Høyre er over, er veien fremover for Partiet Sentrum fortsatt lysende klar. Våre valg vil bli gjort med Drammens borgere i tankene, og med et blikk på hvordan vi best kan tjene byens interesser.

Med et nylig opprettet forhandlingsutvalg ledet av Sajid Mukhtar, er vi godt posisjonert for å navigere i de politiske farvannene. Dette utvalget vil jobbe utrettelig for å sikre at våre verdier og mål er reflektert i de beslutninger som tas for byens beste.

Vår seier i dette valget er bare begynnelsen. Den markerer starten på en ny æra for Drammen, en æra hvor hver borger, uansett bakgrunn, føler at de har en stemme i byens fremtid. Vi lover å høre på dere, å jobbe for dere, og viktigst av alt, å representere dere med integritet og lidenskap.

Nyheter fra Drammens Tidende: