Spørsmål: Jeg er godt fornøyd med fastlegen min, men det er ofte vanskelig å få kontakt med legekontoret på telefon. Noen ganger har jeg stått i telefonkø i nesten 30 minutter før jeg får svar.

Da jeg tok dette opp med legen, ble jeg anbefalt å bruke elektroniske løsninger og SMS. Jeg synes det er vanskelig å forstå digitale verktøy, og legekontoret tar betalt for SMS. For meg er det tryggere å snakke med helsesekretær og få satt opp time etter å ha forklart hva det gjelder. Kan jeg kreve å få kontakt på telefon? Jeg har også opplevd å måtte betale fakturagebyr i tillegg til egenandelen. Er dette lov?

Svar: Normalt skal alle få kontakt med fastlegekontoret på telefon uten å måtte vente lenge på svar. Ifølge fastlegeforskriften skal fastlegene ha et system slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt besvares i løpet av 2 minutter. Det å vente så lenge som du har opplevd, kan forekomme, men skal etter forskriften bare skje unntaksvis.

Dersom du stadig opplever lang ventetid på telefon, har du anledning til å klage.

Vi anbefaler først å sende klage direkte til fastlegekontoret, og eventuelt sette kommunelege som kopimottaker. Kommunelegen har et overordnet ansvar for at fastlegeordningen i kommunen er organisert i tråd med gjeldende lovverk.

Når det gjelder tidspunkt for legekonsultasjon, skal det alltid gjøres en vurdering av din helsetilstand, og du skal få tilbud om time innenfor det som er forsvarlig ventetid for deg. Fastlegene må prioritere innbyggerne på sin liste ut fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

Uansett hvilken kanal du bruker for å bestille legetime, må de ansatte ved kontoret gjøre en slik vurdering, bortsett fra de gangene du selv velger tidspunkt direkte i legens kalender.

Det er god service for de fleste pasientene at legekontorene har elektroniske løsninger for mottak av timebestilling. Legen kan derimot ikke bestemme hvilken måte du skal kommunisere på, og du kan velge å ringe slik du alltid har gjort. Ventetiden på telefon skal ikke være lang fordi du ikke vil eller kan ta kontakt på andre måter.

Hva du som pasient skal betale for ved legekonsultasjoner og kontakt med lege/legekontor er nøye regulert. Helsedirektoratet har uttalt at legene i utgangspunktet ikke kan pålegge en pasient andre utgifter enn de som følger av lov og forskrift.

Etter en legetime betaler de fleste egenandel og kostnader ved eventuelt forbruksmateriell på kortautomaten hos legen. Er det ikke mulig å betale direkte på legekontoret, for eksempel fordi automaten ikke fungerer, og det av den grunn må skrives ut faktura, har ikke legen anledning til å legge på et fakturagebyr. Dette gjelder både når du som pasient får med deg faktura «i hånden» og når legen sender faktura i posten til deg. Er det derimot slik at det er mulig for deg å betale før du går ut fra legekontoret, men selv velger å ta med faktura, kan legen legge på fakturagebyr.

Den siste tiden har mange legetimer vært gjennomført ved elektroniske konsultasjoner (video, telefon o.l.). Da har ikke pasientene anledning til å betale direkte etter konsultasjonen, og legen må sende faktura. I slike situasjoner har Forbrukerrådet uttalt at legene ikke har lov til å ta eget fakturagebyr for dette, og påpeker at reglene er helt klare på dette punktet.

Når det gjelder gebyr for timebestilling via SMS, appen Helserespons eller lignende, er også dette et gebyr legene ikke har anledning til å kreve. Helsedirektoratet er tydelige på at slike gebyrer er ulovlig egenbetaling, og at legene verken har hjemmel i lov eller forskrift for å kreve den type ekstra betaling fra pasientene.

Andre problemstillinger tatt opp med pasientombudet:

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Les også

Hvorfor får jeg avslag på søknad om rehabiliteringsopphold?

Les også

Hjelpemidler kan være navet i trygge omsorgstjenester

Les også

Forstyrrelser og personvern skal tas på alvor!

Hvem er nærmeste pårørende?