Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Viken har rundt 80.000 medlemmer i 87 medlemsorganisasjoner som nå er svært bekymret for utviklingen av dagens fastlegeordning.

Våre grupper - funksjonshemmede og kronisk syke - er helt avhengig av en god fastlegeordning som fungerer.

Fastlegen er limet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle har rett på en fastlege, og mye kan omorganiseres for at legene ikke skal få for lange arbeidsdager. Vi leser at fastleger i dag kan ha opptil 14 timers lang arbeidsdag. Det sier seg selv at pasientsikkerheten da kan bli utsatt.

Enkelte kommuner prøver å gjøre en endring selv for å finne en god og trygg løsning. Marker kommune har tatt grep ved å ansette flere fastleger, slik at de nå har maksimalt 600 pasienter på sin liste. Kan dette være veien å gå?

For få en god fastlegeordning må medisinstudenter ønske å søke dette yrket. Kun 10-15 prosent av medisinstudentene ønsker å bli fastleger, da blant annet utviklingsmulighetene er for små. Hva med å gi fastlegene et fortrinn med å delta i et eget legeteam eller forskning?

----

Tirsdag 27. september inviterer FFO Viken til debatt på Scandic Lillestrøm om nettopp fastlegeordningen for å blant annet diskutere løsninger og synspunkter.