LIER: Ankesaken går for Borgarting lagmannsrett, og aktors påstand kom torsdag. I motsetning til i Drammen tingrett erkjenner den tiltalte nå straffskyld for drapsforsøk.

– Siden domfelte trakk skyldanken, ble saken redusert til å gjelde kun straffeutmålingen. Min påstand ble derfor at anken forkastes, noe som betyr at min vurdering er at straffen fra Drammen tingrett på ni års forvaring, med en minstetid på seks år, bør bli stående, sier statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins til NTB.

Tingretten dømte mannen til ni års forvaring, samt til å betale offeret 300.000 kroner i oppreisningserstatning.

Tiltalte har hele tiden erkjent de faktiske forholdene i saken – om morgenen 4. september 2017 tok han med seg en kjøkkenkniv, dro til ekskjærestens skole i Lier i Buskerud og stakk kniven i henne 17 ganger. Jenta fikk livstruende skader av stikkene, men berget livet. Stikkene traff henne blant annet i nakken, ryggen, brystet, ansiktet og magen.