De siste dagene har det vært to leserinnlegg i Drammens Tidende om Drammen kommunes kommunikasjonsarbeid. Tilbakemeldinger fra innbyggere generelt og brukere av kommunale tjenester spesielt er av stor betydning i utviklingen av den nye kommunen. Men det er alltid en fordel når kritikken er konkret. Det gjør det lettere både å vurdere dem og ikke minst følge den opp.

Begge leserinnleggene som er publisert de siste dagene, konkluderer med at kommunens kommunikasjonsarbeid ikke er spesielt fremoverlent. Grunnen er at det ikke er en oversikt over kommunens skrytevegg, altså en oppramsing av priser de tidligere kommunene har mottatt, på Drammen kommunes hjemmeside.

Denne listen kunne gjerne ha vært tilgjengelig på nettsiden. Men det er uansett ikke en slik liste som avgjør om kommunens arbeid, både kommunikasjonsfaglig og på andre områder, er fremoverlent eller ikke.

Det siste halvannet året har koronapandemien satt oss alle på en enorm prøve. Håndteringen av pandemien og alle dens utfordringer sier mer om kommunens arbeid, inkludert kommunikasjonsarbeidet, enn det som kritiseres i de to leserinnleggene. Min påstand er at Drammen absolutt har vært fremoverlent i den perioden vi nå er i ferd med å legge bak oss.

I likhet med alle andre har Drammen kommune, inkludert kommunikasjonsstaben, vært nødt til å sette noen ting på vent når så store ressurser har blitt brukt på pandemien. Slik er det for veldig mange virksomheter i hele landet. Det er ting vi gjerne skulle ha gjort det siste halvannet året, men som fortsatt står ugjort, rett og slett fordi det har vært noe annet som var viktigere. Nå er det tid for å ta tak i oppgavene som ble satt på vent.

Offentligheten har med rette høye forventninger til informasjon om de kommunale tjenestene og den kommunale virksomheten. Dette er forventninger kommunen gjør sitt ytterste for å imøtekomme. Samtidig vil det alltid være noen ønsker eller behov som ikke er dekket opp. Da er tilbakemeldinger fra innbyggere og brukere spesielt svært verdifulle. Det er alltid mulig å gjøre jobben enda bedre, men for at tilbakemeldingene skal være en god rettesnor for hva som bør prioriteres og hvordan oppgaver bør utføres, er det altså en fordel om tilbakemeldingene er så konkrete som mulig.

Anne-Vera Lystad skriver i sitt innlegg at kommunens kommunikasjonsarbeid ikke fremstår som profesjonelt og er svært mangelfullt. Ut over at det savnes en digital skrytevegg på kommunens nettside, er kritikken lite konkret. Det nærmeste Lystad kommer en tydelig kritikk, er påstanden om at kommunikasjonsstaben domineres av journalister og mangler medarbeidere med kommunikasjonsfaglig kompetanse. Denne påstanden er direkte feil.

Det er en styrke for en så stor kommune som Drammen kommune å ha en kommunikasjonsavdeling med strategiske medarbeidere som gir gode råd knyttet til både intern- og ekstern kommunikasjon og drift og utvikling av kommunens nettside. Vi har også gode historiefortellere som behersker tekst- og filmproduksjon, dyktige grafikere som håndterer alle sider ved grafisk produksjon og kompetente teknikere som er i stand til å produsere sendinger fra blant annet politiske møter.

Alt dette har Drammen kommune i dag i en fagstab med solid kompetanse. Så påstanden om at kommunikasjonsstaben mangler faglig kompetanse er rett og slett grunnløs.

Påstanden om at kommunikasjonsmiljøet har økt betydelig de siste årene stemmer heller ikke. For fem år siden hadde de tre tidligere kommunene 12 kommunikasjonsmedarbeidere. Da de tre tidligere kommunene ble avviklet, lå tallet på 15. Nå er det nede på 13, altså i nærheten av det som var for fem år siden.

Anne-Vera Lystad må gjerne konkretisere sin kritikk av kommunens kommunikasjonsarbeid, enten som et svar på mitt leserinnlegg eller direkte til kommunikasjonssjefen i kommunen.

LES OGSÅ: