Gå til sidens hovedinnhold

PC-ordningen for elever i videregående vil på ingen måte være gratis

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

17. september skal fylkestinget behandle saken om elev-pc-ordning i Viken fylkeskommune.

Ordningen som ser ut til å bli vedtatt, er kort oppsummert at Viken-elevene får tilbud om å kjøpe en subsidiert PC gjennom skolen. Elevene skal betale inn utstyrsstipendet sitt i tre år, fylket betaler resten av det PC-en koster, og elevene får beholde PC-en etter endt skolegang.

Fylkesråden for utdanning, Siv Henriette Jacobsen (Ap) beskriver den foreslåtte ordningen som gratis, sosialt utjevnede og klimavennlig.

Utdanningsforbundet vil imøtegå fylkesrådens påstand om at den foreslåtte ordningen er gratis. I beste fall er det en uthuling av gratisprinsippet. Dersom hele utstyrsstipendet skal brukes på PC, hvilke penger skal elevene da bruke til å kjøpe kalkulator, skrivesaker, skaplåser, gymtøy, osv.? Og hva med konsekvensene dette vil ha for andre læringsaktiviteter?

Vi stiller oss også undrende til at den foreslåtte ordningen skal være sosialt utjevnende. Ettersom det skal være frivillig å benytte seg av tilbudet om å kjøpe PC gjennom skolen, vil elever fra familier med god råd kunne ha med seg en dyrere PC enn de andre i klassen. I tillegg kan de bruke utstyrsstipendet sitt på andre ting.

Hvor ligger den sosiale utjevningen i dette?

Et annet viktig poeng er at Viken fylke har relativt mange elever i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det er altså disse ungdommene som nå skal få tilbud om å bruke hele utstyrsstipendet sitt på å kjøpe PC. Det ligger i forslaget at det skal utarbeides rutiner for at de som trenger det mest, skal slippe å betale for PC-en. Men rutinene foreligger ikke, og Utdanningsforbundet undrer om de vil være gode nok til å fange opp dem som trenger det mest på en god måte.

Les også

Skoleinntak med bismak i Viken. Spørsmålet er om det blir så mye bedre neste år

Skal elevene være nødt til å vise frem foreldrenes skattemelding? Skal lærerne være nødt til å spørre elevene om de er såkalt trengende? Utdanningsforbundet mener at forslaget i liten grad vil utjevne sosiale forskjeller, men at det heller kan være sosialt stigmatiserende.

Det er mulig fylkesrådens løsning er det mest klimavennlige alternativet. Utdanningsforbundet er selvfølgelig positiv til det. Men en ordning der fylkeseide datamaskiner kan brukes på nytt når elevene leverer inn skole-PC-en etter endt skolegang er faktisk gjenbruk på sitt beste, og et viktig argument dersom det er klimahensyn som ligger til grunn for valg av PC-ordning.

Utdanningsforbundet mener at forslaget slik det foreligger nå, på ingen måte innebærer gratis PC-er for elevene, og vi oppfordrer fylkespolitikerne til å gå en runde til i denne saken.

Les også:

Les også

80 elever fortsatt uten skoleplass: – Ikke godt nok

Les også

Therese og Linn (16) er tvillinger og bestevenner. Nå har skolesystemet skilt dem

Les også

Elever med dårligere snitt havnet foran i køen: – Burde vært stikk motsatt

Kommentarer til denne saken