Søndag 30. april går fristen ut for å levere skattemeldingen for 2022. For folk som pendler mellom hjem og arbeid kan det bety tusenvis av kroner i fradrag som trekkes av skatten. Med Senterpartiet i regjering er pendlerfradraget kraftig forbedret og økt, uavhengig av hvilket transportmiddel man bruker for å komme seg på jobb.

Da Høyre, Venstre, KrF og Frp styrte landet, måtte pendlere ha en daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 67 km tur/retur. Denne grensen har Senterpartiet senket til 37 km tur/retur for å kunne få reisefradrag. Med blå regjering i Norge var bunnbeløpet på 23.900 kroner. Det er nå senket til 14.000 kroner.

Les også

Summen av dette gjør at flere nå har rett på reisefradrag og flere får økt fradrag. Dette betyr mye for folk i hele Buskerud. La meg ta noen eksempler. Hvis vi bruker 230 reisedager i året, som Skatteetaten regner som normalt, vil det se slik ut for folk i Buskerud:

  • Hokksund - Oslo: 7.606 kroner i fradrag for 2022 - 2.761 mer enn 2021.
  • Svelvik - Lierbyen: 2.096 kroner i fradrag for 2022 - Ville fått 0 kroner i fradrag i 2021.
  • Sokna i Ringerike - Oslo: 10.111 kroner i fradrag for 2022 - 2.898 mer enn i 2021.
  • Nerstad i Sigdal - Vikersund: 1.929 kroner i fradrag for 2022 - Ville fått 0 kroner i fradrag i 2021.
  • Rollag - Kongsberg: 5.185 i fradrag for 2022 - 2.629 mer enn i 2021.

Dette er kun noen eksempler. Skatteetaten har på sine nettsider utviklet en egen kalkulator folk kan bruke.. Der finner man også kalkulatorer for tidligere i år. Da ser man hvor mye vi faktisk har styrket pendlerfradraget.

Å styrke pendlerfradraget var en av kampsakene til Senterpartiet ved forrige valg. Nå gjennomfører vi det vi lovet. Folk skal kunne bo over hele landet. Da må vi også legge til rette for det, og ikke gjøre det vanskeligere for folk. Det betyr noe hvem som styrer.

Nyheter fra Drammens Tidende