Pendlerparkeringen skal ikke kuttes tvert. Å bygge ned kapasiteten kan ta 10-15 år

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Med bakgrunn i artikler om kutt i pendlerparkeringen ved Drammen stasjon, ønsker vi å forklare hva som ligger bak Bane NORs ønske om å redusere parkeringsplassene ved Nybyen.

Det stemmer ikke at pendlerparkeringen i Drammen vil bli kuttet tvert slik det er skapt et inntrykk av. Dette skal skje over et lengre tidsspenn. Det kan ta 10-15 år før vi har bygget ned kapasiteten på pendlerparkering ved Nybyen. Da vil vi imidlertid ha boliger og arbeidsplasser her som ligger i gangavstand fra både bussterminal og Drammen stasjon.

Det blir muligheter for av- og påstigning, HC-parkering (for bevegelseshemmede) og sykkelparkering ved stasjonen. Antallet plasser planlegges sammen med kommunen og må ses i sammenheng med parkeringskapasiteten ellers i sentrum.

Det vil altså bli en gradvis reduksjon i pendlerparkeringskapasiteten samtidig som vi tilfører nye mobilitetsløsninger. Det skjer i form av deleordninger for bil og sykkel, samt et vesentlig bedre gang- og sykkelveinett. Resultatet blir bedre og tryggere forbindelser i sentrum og rundt stasjonen, i tråd med Drammen kommunes vedtatte føringer.

Bane NOR planlegger altså ikke for store pendlerparkeringer i byene i våre strategier og langsiktige planer for parkering. Dette er i tråd med Drammen kommunens egne vedtatte planer for sentrumsutvikling. Her ønsker kommunen at det ikke skal legges til rette for mer biltrafikk.

Drammen viser i praksis hvordan mindre bilbruk legger bedre til rette for byutvikling og et mer levende sentrum. Det er prisverdig. Byutviklingen her har gitt flotte bykvaliteter i sentrum og langs elva.

Vi ønsker å bidra til Drammens strategi med vår langsiktige parkeringsstrategi, fordi vi ser flere uheldige konsekvenser av høy parkeringskapasitet i byene. Det fører til mer biltrafikk, mer luftforurensning og undergraver lokale tiltak for å øke antall gående, syklende og kollektivreisende.

Drammen har et nullvekstmål for biltrafikken. Kommunen tar grep for at dette skal få praktiske og positive effekter. Vi ønsker også at arealet rundt stasjonene skal brukes til miljøvennlig fortetting, som flere boliger, arbeidsplasser og handel. Med dette kommer et hyggeligere gatemiljø, og et mer levende sentrum.

Mer om Bane NORs planer:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags