For kort tid tilbake ga stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen i et innlegg i Drammens Tidende et inntrykk av at rusreformen vil føre til et frislipp i bruk av Narkotika.Det er feil.

I fjor døde over 300 av overdose i Norge. Den gjennomsnittlige rusmisbruker lever 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Dette viser at dagens ruspolitikk har vært feilslått, og at vi må stake ut en ny kurs.

Helt siden 60-tallet har Norge lagt seg på en linje som sier at de som blir tatt med narkotika skal straffes. Denne politikken har åpenbart ikke fungert, bruken av narkotika i Norge har på ingen måte gått ned og Norge er med på å toppen av overdosestatistikken i Europa.

I 2001 valgte Portugal å avkriminalisere narkotika. Det har gitt dem Europas laveste overdosestatistikk. Der har de gått fra å straffe til å hjelpe, de har valgt å avkriminalisere. De som blir tatt med narkotika får rådgivning og eventuell helsehjelp.

Det er denne politikken som er lagt til grunn da man har utarbeidet rusreformutvalgets rapport. Og det er denne politikken Lundteigen omtaler som «uprøvd», til tross for at Portugal har praktisert dette i snart 20 år.

Samtidig som at dagens ruspolitikk ikke har klart å redusere bruken av rusmidler, ser vi også at den slår skjevt ut. I Oslo blir ungdom på østkanten tatt for cannabis tre ganger så ofte som ungdom på vestkanten. Det er til tross for at ungdom på Oslo vest røyker dobbelt så mye cannabis som ungdom på østkanten, ifølge Ung i Oslo-undersøkelsen.

Når politikken som føres slår såpass skjevt ut, burde alarmklokkene ringe. Det er ganske uhørt og på ingen måte greit at ens bosted eller ens etnisitet kan avgjøre om en blir tatt for rus eller ikke. Likevel ønsker Lundteigen og Senterpartiet å tviholde på denne delen av ruspolitikken.

Per Olaf Lundteigen ønsker at man først skal få hjelp når man har blitt rusavhengig. Likevel sier rusreformutvalgets fire hundre sider lange rapport at straff ikke fungerer for å folk ut av rusavhengighet, og det forhindrer heller ikke folk fra å bli rusavhengige. Det å ha en straff for konsekvensens skyld er ikke god politikk, det er sympolitikk.

Det er også veldig rart at Lundteigen mener at det ikke skal komme inn et hjelpeapparat før man har blitt avhengig. Det til tross for at forskningen viser at det er en sammenheng med tidligere traumer i livet og det at man ruser seg. Da må svaret være å gi dem hjelp fra dag en, ikke vente til de blir avhengige.

Les også

Drammens Tidende mener: Riktig å avkriminalisere narkotika for de tyngste brukerne

Samtidig skaper Per Olaf Lundteigen en rekke feilaktige inntrykk av rusreformutvalgets rapport. Han nevner på ingen måte at de som selger og fremstiller narkotika fortsatt skal straffes. Lundteigen problematiserer forslaget fra rusreformutvalget om at man skal ha en kommunal rådgivningstjeneste for rusmisbrukere uten å engang nevne at i løpet av de to siste årene har det blitt nærmere 2.000 årsverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Og han nevner heller ikke at staten har en støtteordning på nesten 500 millioner kroner for å styrke kommunal kapasitet i rusarbeid. Samtidig er ikke engang høringsfristen over, så vi vet enda ikke hva detaljene i regjeringens rusreform er.

Men i tillegg til å være imot en rusreform de enda ikke vet de konkrete detaljene av, har Senterpartiet tidligere valgt å stemme imot fritt behandlingsvalg. En ordning som har vært med å redusere ventetiden for rusbehandling med 24 dager.

Fysikeren Albert Einstein sa en gang at «galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat». Vi har valgt å straffe mennesker for besittelse av narkotika helt siden 60-tallet, og forventet at dette skal endre deres handlinger. Likevel har ikke bruken av narkotika gått ned i Norge, tvert imot.

Løsningen må ikke være det samme gamle. Vi trenger rusreformen.

Les også

Burde vi legalisere hasj? Og hva da med LSD, heroin eller andre rusmidler?