NORGE: En systemfeil i IKT-systemet hos Skatteetaten gjorde at personopplysninger til 27 personer har blitt spredt til 262 personer.

Personopplysningene skal ha fremkommet i saker som omhandler utleggsforretninger hos namsmannen, en statlig instans som har myndighet til å innkreve krav ved tvang.

Utleggstrekk er trekk i lønn eller trygd, hvor man trekkes et bestemt beløp hver måned, enten fra arbeidsgiver eller NAV.

Det er Skatteetaten som administrerer saksbehandlingssystemet og utsendelse av brev på vegne av namsmannen.

– Feilen oppsto i forbindelse med en oppgradering av systemet, og ble rettet opp så fort som mulig. Vi har tatt flere tester og alt fungerer nå som det skal, uttaler Anita Gjesbakk, leder styringsstab i divisjon innkreving i Skatteetaten i pressemelding fra politidirektoratet.

– Dette skulle ikke skjedd og det beklager vi, tilføyes det.

Politidirektoratet og Skatteetaten jobber sammen for å styrke sikkerheten ytterligere fremover, opplyses det videre.

– Vi beklager sterkt at dette har skjedd, og tar hendelsen på største alvor. Innbyggerne skal være trygge på at personopplysninger om dem oppbevares på en sikker måte og ikke deles med andre, uttaler avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Roger Bjerke i den samme pressemeldinga.

Alle som er berørt av feilen varsles om dette direkte av namsmannen, og avviket er meldt til Datatilsynet.

Feilen skal nå være rettet.