Planen for nye Konnerud sentrum: 7 etasjers bygg og 600–700 boliger

Nytt torg, nye kollektiv-, gang- og sykkeltraseer og en helt annen bebyggelse enn det er i dag. I mars skal områdeplanen for nye Konnerud sentrum sluttbehandles.