Det første bydelshuset

Byens første kombinerte klubbhus, grendehus, forsamlingslokale og barnehage.
Publisert