DRAMMEN: Ifølge 34-åringen har ventetiden vært svært vanskelig for ham.

– Det føles som noen har gitt deg beskjed om å bli skutt, men du vet ikke når. Det har vært konstant frykt og uro dag og natt, fortalte 34-åringen da saken kom opp som tilståelsessak for retten forrige uke.

Han var så preget av situasjonen at han kastet opp i rettssalen.

-Rop om hjelp

Sommeren 2019 fant politiet store mengder seksualiserte bilder av barn på PC-en hans. Politiet karakteriserer materialet som grovt. Deler av materialet skildrer det politiet mener er reelle overgrep. Aldersspennet er i alderen fem til 15 år. Materialet er lastet ned over en periode på tre år.

34-åringen erkjenner at han lastet ned bildene og filmene fra nettet, men forklarte i retten at det var et rop om hjelp. Han erkjente også at han chattet seksualisert med mindreårige på nettet.

– Jeg valgte å gjøre det for å få hjelp til psykiske problemer. Hvis jeg ble tatt ville jeg få hjelp, forklarte 34-åringen.

Til politiet har 34-åringen tidligere forklart at han hadde en dragning mot barn, men i retten avviste han at han har seksuell dragning mot barn.

– Var det adekvat måte å søke hjelp på, spurte dommer Erik Stillum.

– Nei, det var en dum måte å søke hjelp på, svarte 34-åringen.

34-åringen forklarte at han slet med blant annet depresjon og angst, og synes det var vanskelig å ta kontakt med fremmede mennesker, også fastlegen.

Etter han ble pågrepet var han en periode innlagt i psykiatrien. Etter utskriving ble han fulgt tett en periode, men han synes han fikk lite nytte av behandlingen og går ikke lenger til behandling.

LES OGSÅ: 18-åring dømt for underslag - trengte penger til russetiden

Lå urørt i to og et halvt år

Ifølge 34-åringen ga politiet ham beskjed om at det kunne komme en dom ved nyttår 2019 hvis han tilsto, men da det nærmet seg nyttår var han fortsatt ikke stevnet for retten.

Forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg, purret flere ganger på politiet. Likevel sendte ikke politiet over saken til retten. Først våren 2022 sendte politiet saken over til retten. Nå i juni kom saken opp til behandling.

– Det nærmer seg tre år. Det mangler bare to måneder på tre år. Tidsforløpet mener jeg gjør at han ikke skal i fengsel, sa Berg i retten.

Besittelse av overgrepsmateriale mot barn straffes normalt med ubetinget fengsel, men på grunn av lang saksbehandlingstid la politiet ned påstand om seks måneders betinget fengsel. Betinget betyr at man slipper å sone hvis man ikke begår nye straffbare handlinger.

Hvis saken har ligget inaktiv i mer enn ett år regnes det som brudd på menneskerettighetene og skal gi vesentlig reduksjon i straffen. Ifølge Berg har denne saken ligget inaktiv hos politiet i to år og fem måneder.

– Det er ubegripelig at saken er blitt så gammel. Ingen skal måtte vente over 1000 dager fra tilståelse til dom. Dette er et stygt brudd på domfeltes rett til å få sin straff innen rimelig tid, skriver Berg i en SMS.

LES OGSÅ: Må i fengsel etter råkjøring i Oslofjordtunnelen

Grovt brudd på EMK

Dommer Stillum kaller ventetiden et grovt brudd på menneskerettighetene (EMK), og kommer med sterk kritikk til politiet.

– Det er ytterst beklagelig og kritikkverdig at saker av denne typen blir liggende. Dette er også helt uforståelig da det arbeid som kreves for ta en påtaleavgjørelse i en erkjent – og ferdig etterforsket sak – ikke kan være svært krevende, skriver Stillum i dommen. Han understreker at kritikken ikke er rettet mot politiadvokaten som sluttførte saken. Hun har bare overtatt saken etter andre.

Selv om dommeren mener ventetiden er et grovt brudd på EMK, mener han at ikke hele dommen kan gjøres betinget. Han dømmer 34-åringen til seks måneders fengsel hvor halvparten gjøres betinget. Det betyr at 34-åringen må sone tre måneder i fengsel.

34-åringens forsvarer er skuffet over at ikke hele dommen ble gjort betinget, og har allerede anket dommen.

– Jeg tar for gitt at statsadvokaten vil støtte anken til domfelte, og jeg regner med at lagmannsretten vil gjøre dommen fullt ut betinget etter skriftlig behandling, skriver Berg i en SMS.

LES OGSÅ: Overfallsofferet på Fjell: Frykter overfall er utløst av aktivitet på sosiale medier

- En glipp

Fungerende leder for påtale spesialfag, Ole Jacob Garder, beklager den lange saksbehandlingstiden.

– Så gammel skal en sak ikke bli. Det har skjedd en glipp, og det beklager vi, sier Garder.

Han begynte som fungerende leder for avdelingen denne uken. Han kjenner derfor ikke sakens historikk i detalj, men sier på generelt grunnlag at de har mange alvorlige saker, og må prioritere.

– Vi må ta unna de aller mest alvorlige sakene som voldtekter. 311-saker (overgrepsmateriale mot barn, red.anm.) fikk vi føringer på skulle prioriteres ned en periode. Det uheldige i denne saken var at de som hadde ansvar for saken sluttet eller hadde permisjon. Så har den blitt overført til andre som også har mange saker og så har den dessverre blitt liggende, sier Garder.

Lang saksbehandlingstid er ikke noe enestående tilfelle. Drammens Tidende har flere ganger de siste årene skrevet om lang saksbehandlingstid og påfølgende straffereduksjon. Det verste eksemplet er kanskje Klokkemannen som måtte vente seks år før saken kom opp for retten. Som følge av den lange ventetiden slapp han fengselsstraff. Politiet har blant annet forklart lang saksbehandlingstid med at mange politijurister sluttet i forbindelse med politireformen.

Ifølge Garder har de innført nye rutiner for at saker ikke skal bli liggende lenge ubehandlet.

Kriminelle slipper fengsel på grunn av politisommel: – Stein til byrden for fornærmede