Politiet setter i gang et forskningsprosjekt som skal se nærmere på hvordan politiet forvalter sitt maktmonopol i kjølvannet av politivoldsepisoden på Kongsberg.

– Politiet mener videoen fra Kongsberg ikke er beskrivende for hvordan etaten i stort løser sitt samfunnsoppdrag, men ser at det er flere som er tvilende til det. Den usikkerheten ønsker vi å fjerne, og det skal gjøres gjennom kunnskap og forskning, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.