EIKER/MODUM: Politiet ønsker å opprette treningslokaler mellom Hokksund og Vikersund. Det fremkommer på deres nettsider.

Men noen lokaler til å øve i, har de derimot ikke. Derfor ber de eiere av mulige lokaler om å melde seg selv.

I utlysningen fremkommer det at lokalene bør ligge langs riksvei 350 i Øvre Eiker eller Modum.

«Lokalene bør holde en alminnelig god standard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene bør være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, lokalene må inneholde kontor/undervisning areal og hall for trening. Det bør være hensiktsmessig parkering for politiets kjøretøy.» heter det i etterlysningen.

Ønsket er lokaler som er mellom 2000-2.500 kvadratmeter store. Planen er å ha øvingslokalene i minst ti år.

Drammens Tidende har lørdag morgen forsøkt å komme i kontakt med Politiets Fellestjenester, uten hell. Politistasjonssjef Øyvind Aas har ikke noe informasjon om øvingslokalene.