7. juni fikk vi fra NRK en bekymringsfull reportasje fra Hemsedal, hvor både vekterselskap og kommunen er bekymret for politiberedskapen i kommunen. Dessverre er ikke dette noe enestående tilfelle.

Buskerud er uten tvil et av områdene som er hardest rammet av feilslåtte reformer som har fått konsekvenser for innbyggerne. Regionreform, nærpolitireform og nå sist domstolsreform har gått ut hardt ut over vårt område. Kongsberg har mista sin selvstendige tingrett. Hønefoss og har mista selvstendig tingrett, politiarrest og politimester under dagens regjering. Til og med Drammen mista sin politimester.

Gamle Søndre Buskerud politidistrikt har mista mange ansatte gjennom reformen. I 2015 var det 545 ansatte i dette distriktet. I dag er det 479 i det samme området.

Tidligere Nordre Buskerud politidistrikt er nok en av nærpolitireformens største tapere. Per 7. juni er det ifølge Brønnøysundregistrene 160 ansatte i politiet i området til gamle Nordre Buskerud politidistrikt. Før nærpolitireformen var det 236 ansatte. Bemanningen er med andre ord redusert med en 1/3 gjennom reformen. Dette er noe av forklaringen på hvorfor Hemsedal må nøye seg med vektere.

Ironisk nok er konsekvensene av nærpolitireformen (som skulle gi mer synlig politi) at Sør-Øst politidistrikts nye hovedsete i Tønsberg vokst fra 220 ansatte i 2015 til 474 ansatte i dag. Sentraliseringen internt i politidistriktet er med andre ord ekstrem. Som om ikke dette var nok så har Sør-Øst politidistrikt bestemt at namsmannsfunksjonen skal sentraliseres slik at det kun skal være en Namsmann for Vestfold, Telemark og Buskerud. Det er lagt til Grenland. Politiinspektør Christopher Carlsen kaller for øvrig denne sentraliseringen av Namsmannen for en «grenseregulering og desentralisert struktur». Snakk om keiserens nye klær anno 2021!

Sørøst er landets tredje største politidistrikt. Samtidig er politidekninga i Sørøst er den laveste i landet og var i mars 2021 på 1,59 politifolk per 1.000 innbygger, da medregnet de ansatte i hovedkvarteret i Tønsberg. Trekkes disse fra er vi under 1 politifolk per 1.000 innbyggere.

Responstidmålingene viser også at Sørøst beveger seg i feil retning, særlig på steder med under 2.000 innbyggere. I 2016 var politiets responstid til disse stedene på 25 minutter. I 2020 var det økt til 30 minutter.

Målet med nærpolitireformen var et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig. Evalueringsrapporten fra mai 2021 slo fast: «Målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt er så langt ikke nådd».

Det er dermed dokumentert at innbyggerne har blitt holdt for narr av regjeringen når det gjaldt løftet om mer synlig politi. På tide nå å fylle politistasjonene og de tomme lensmannskontorene som står igjen, med ansatte og gi de mulighet til å drive forebyggende arbeid, god beredskap, etterforskning og sivil rettspleie. La oss få igjen Buskerud som politidistrikt, politimester i Drammen, arrest på Hønefoss og flere folk ut i fylket.