SØRØST POLITIDISTRIKT: Tirsdag kveld melder politiet at skoler, enkeltpersoner og foretak i hele Sørøst politidistrikt har mottatt en rekke trusler.

– Truslene distribueres gjennom Instagram og chattekanaler. Politiet ser på disse som uspesifikke trusler, opplyser politiet klokka 22.17 tirsdag kveld.

Politiet oppfordrer skoler og bedrifter til normal drift. De etterforsker sakene, som også er et nasjonalt problem, sammen med Kripos og Politiets Sikkerhetstjeneste.

Onsdag morgen har politiet fått opplysninger om nye trusler som er framsatt i løpet av natten og morgentimene.

– Vi gjør hele tiden en vurdering av truslene, men målet med truslene er å skremme folk og skape uro. Politiets oppfordring er at vi anbefaler folk om å ta hverdagen som vanlig, og ikke være bekymret for det, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Politiet Sørøst.

Trusler mot kjøpesenter i Drammen

Det skal dreie seg om trusler i åtte ulike politidistrikt, og lokalt i Sørøst er det snakk om rundt ti trusler som har kommet i løpet av kvelden.

Det er trusler mot skoler, deriblant Sande videregående skole, og mot Strømsø Senter i Drammen. Det opplyser operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Eskil Hagen Olsen.

Onsdag morgen opplyser han at truslene også er framsatt mot Kongsberg videregående skole, Buskerud folkehøyskole, St. Hallvard videregående skole og Briskeby kompetansesenter i Lier. Drammens Tidende har også sett en skjermdump med lignende trusler mot Lier videregående skole som viser de samme truslene som er fremsatt mot de andre skolene.

– Meldingene fremstår som relativt like og det er gjort en vurdering om at det er uspesifikke trusler og politiet ser ikke at vi trenger å gjøre akutte tiltak. Det blir selvsagt etterforsket og tatt seriøst, sier Hagen Olsen til Drammens Tidende.

Innholdet i truslene går blant annet på vold, skyting og bomber. Politiet har vært i kontakt med aktuelle skoler og gitt dem råd.

– Det er innhold som skal skape frykt.

– Er det grunn til å være bekymret?

– Vi oppfordrer til å ikke la seg skremme og la hverdagen gå som vanlig. Skolene driftes på vanlig måte. Skulle det være rektorer som ønsker et ord med oss, er de velkommen til å ringe og ta en prat. Vi er ikke bekymret, og vurderer hver enkelt trussel som vi får kjennskap til.

Etterforskes i helhet

Flere skoler i distriktet har i løpet av de siste to ukene mottatt trusler. Da ble truslene blitt framsatt på Facebook.

Forrige uke mottok både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Drammen kommune trusler. Da opplysteGeir Oustorp, leder for forebyggende seksjon i Drammen, at politiet vurderte truslene til ikke å være reelle.

Truslene som er framsatt tirsdag kveld etterforskes i sammenheng med dette.

– Det etterforskes av samme gruppe som har et bredt innsyn i truslene. Det blir gjort analyser for å finne avsender, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.

– Svært alvorlig

Han minner om at å sette fram slike trusler er alvorlig.

– Det er en svært alvorlig handling selv om de ikke som fremsetter de ikke har intensjon om å gjennomføre det. Det kan bidra til stor frykt, og det skaper både utrygghet og frykt. I tillegg til straffansvar risikerer de som fremsetter disse truslene også et erstatningsansvar, sier Hagen.

Politiet Sørøst har fått en sentral rolle i etterforskningen av dette nasjonale problemet.

– Det er et nasjonalt problem, og det er en stor og bred etterforskning på dette. Vi følger nøye med, sier Hagen.