De fleste er nok enige i at forebygging er bedre enn brannslukking. Derfor gikk Arbeiderpartiet og resten av posisjonen inn for å bevare de sosialfaglige stillingene i Nedre Eiker, samt å gi like vilkår for idrettslaga i hele kommunen så folkehelsa fremmes.

En slik satsing kommer naturligvis ikke gratis, men vi synes det er synd at politikerne i Høyre, Frp og Nei til bomring i praksis stemte nei til disse gode tiltakene.

Nettopp på grunn av forebygging og sikring av barnas beste stilte vi før sommeren opp og bevilget penger til at vi skulle bevare de sosialfaglige stillingene på skoler i Nedre Eiker. De gjør en utrolig viktig jobb, og spesielt for de elevene som trenger støtten aller mest. At de var foreslått fjernet kunne vi ikke godta, og 875.000 ble dermed bevilget dette.

Støtteordningene for idrettslag har vært forskjellige i de tre tidligere kommunene. Skulle dette fortsatt ville idrettsklubber i kommunen blitt forskjellsbehandlet ut fra hvilke kommuner de tidligere tilhørte. Dermed ville enkelte idrettslag enten måtte ha krevd høyere kontingent eller gitt et dårligere tilbud enn andre klubber i samme kommune. Derfor ga vi to millioner til idretten, så alle klubber skal få drive på samme grunnlag. Idrett skaper glede og samhold for mange, samtidig som det bidrar til bedre folkehelse. Igjen, dette er akkurat i tråd med kommunens strategi om forebygging.

Da vi sist møttes i Hovedutvalget for Helse, sosial og omsorg, forelå det utvalget et forslag om å finansiere de sosialfaglige stillingene og idretten. Dette skulle skje ved at programområde P06, hjemmetjenester og institusjon, skulle økes med 14.125.000 istedenfor 17.000.000. En økning på over 14 millioner kroner er fortsatt en solid økning for området, og svarer fortsatt de oppgavene vi har satt oss som mål å utføre.

Frp, Høyre og Nei til Bompenger stemte likevel mot forslaget, og dermed i realiteten også mot forslaget som skal sikre penger til bevaring av de sosialfaglige stillingene og som skal gi like rammer for idrettslaga i kommunen. Uten å kunne vise til akkurat hvor man ønsker å hente pengene til de nevnte tiltakene fra, så kan de faktisk ikke gjennomføres. Vår oppgave som politikere er å prioritere. Når man velger å prioritere alt, prioriterer man til slutt ingenting.

Skal vi få til god forebygging vil det koste kommunen for en periode. Men på lang sikt vil vi tjene massivt på det. Vi vil tjene massivt på at utgiftene til helseplager blir mindre, at dropouts fra skolene blir mindre, at enda flere kan bidra i samfunnet og i arbeid. De pengene vi tjener på dette kan vi så bruke på enda bedre skoler, eldreomsorg og tjenester til alle innbyggere.

Skal vi klare dette må vi være villige til å bruke penger på dette, og det er Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier klare for å gjøre.

Les også

Monica snakker ut om den tøffe starten som ordfører: – Jeg vil være en synlig leder