Dårlig psykisk helse blant ungdom er en stadig økende utfordring i samfunnet vårt. Ifølge statistikk påvirkes omtrent 13 % av ungdom av dårlig psykisk helse. Dette tallet er altfor høyt, og viser hvor viktig det er å ta tak i problemet.

Vi i Fremskrittspartiets Ungdom mener at det er avgjørende å styrke tilbudet om psykisk helse for å sikre at ungdommer får den hjelpen de trenger. Det er viktig å være oppmerksom på at god psykisk helse er nødvendig for en sunn og viktig utvikling og utdanning. Derfor er det vår prioritet å jobbe for å få denne statistikken mye lavere enn den er i dag.

Det er imidlertid bekymringsfullt å se at kommunepolitikerne i Drammen kommune ikke tar denne utfordringen på alvor. Nylig la Lavrans Kierulf (Frp) fram et forslag i kommunestyret om en større investering i bedre mobbeombud. Dette forslaget ble imidlertid stemt ned og prioritert under rekruttering til læreryrket og faglig utvikling.

Les også

Dette er en fallitterklæring fra kommunestyret i Drammen. Å ikke prioritere mobbing og dårlig psykisk helse over faglig utvikling er uakseptabelt. Vi trenger politikere som er villige til å ta tak i disse utfordringene og gjøre en forskjell for ungdommer som sliter.

Som Fremskrittspartiets Ungdom vil vi jobbe for å sikre at psykisk helse blir en prioritert sak i alle kommuner i Norge. Vi mener det er nødvendig å styrke tilbudet om psykisk helse og jobbe for å redusere antallet ungdommer som sliter med dårlig psykisk helse. Vi må ta ansvar for vår ungdoms fremtid og sørge for at de har de beste forutsetningene for en sunn og god utvikling.

Nyheter fra Drammens Tidende