I Russlands forgård Ukraina, ble samtaler om Nato-medlemskap innledet for noen år siden. Dette vekket «den russiske bjørnen». Russland mobiliserte sakte sitt rustne materiell, over flere måneder, og ga på den måten tydelige advarsler. USA og Nato diskuterte og spekulerte på om «bjørnen var farlig» og om den kunne angripe?

Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov fikk mye av æren for å avslutte den forrige kalde krigen på 80-tallet, uten å løsne ett skudd. Verden står nå i en ny Øst-Vest konflikt mens velmenende allierte «hjelper» Ukraina til selvutslettelse.

Det gigantiske kontinentet som het Sovjetunionen ble oppløst og fikk navnet Russland og troner nå på toppen over klodens rikeste på naturressurser. Russland har enorme kull-, olje- og gass-forekomster som verden vanskelig kan klare seg uten i overskuelig fremtid. De eier enorme mengder av mineralene som inngår i produktene verden er avhengig av. Jernmalm, kobber, nikkel, kalium, titanmalm, tinn, wolfram, samt de største forekomstene av edle metaller og diamanter (etter Sør-Afrika).

LES OGSÅ:

Ukraina med utmerkelse til Gharahkhani

Det meste av dette ligger øst i Russland, mens de sammen med Ukraina, har ett av «verdens største kornkammer» nær oss. Gull er vi avhengige av til elektronikk i datamaskiner, mobiltelefoner, elbiler og naturgassen (metan) er vi avhengig av da den, foruten å være en betydelig energibærer, også er råstoff for produksjon av blant annet ammoniakk til sprengstoff og NPK-gjødsel (kunstgjødsel).

Hva betyr dette for våre sanksjoner?

Vi er dømt til å mislykkes.

Russland forblir selvforsynt på mat og kritiske naturressurser, og vi skyter oss selv i foten når den pågående hybrid-krigen rammer oss selv mest. Spenningsnivået øker hver måned og det er lett for Russland å splitte og herske, bare ved å «stenge kranene». Prisene på energi og mineraler har mangedoblet seg og rammer vår egen beredskap og selvforsyning. Ord blir fattige og erstattes av bomber og granater.

LES OGSÅ:

Her har lite skjedd: – De kan brukes, men det blir ikke behagelig

Hva har dette med sjakk å gjøre?

I sjakk er de to viktigste faktorene «posisjonering» (taktikk og strategi) og «kvalitet» (bønder og offiserer). I tillegg spiller blant annet juks, sabotasje, hemmelighold og prestisje inn. Alle elementene finner vi i stillingskrigen mellom USA/Nato og Russland. De utspiller seg ikke på brettet, men på Ukrainsk jord der uskyldige mennesker lider.

Kan noen vinne?

Hvem analyserer hybridkrigens dominoeffekter? Kan vi stole på vurderingene fra politikere, statsoverhoder, generaler, eksperter? Hva bør neste trekk bli?

Kanskje noen kan spørre vår egen verdensmester og analytiker av komplekse stillingskriger, Magnus Carlsen? Han tar nok utgangspunkt i de svake forberedelsene og de fatale åpningstrekkene.