Det siste året kommunen het Nedre Eiker fikk Portåsen 1,8 millioner i kommunal støtte. Når kommunen nå heter Drammen har rådmannen for tredje år for rad innstilt at den kommunale støtten skal være på 0.6 millioner.

For tredje året for rad må vi kontakte politikerne for å argumentere for å øke den kommunale støtten. Dette er langt fra den forutsigbare kulturpolitikken vi trenger, og det er ikke verdig en kommune som både har hatt og har store ambisjoner om å være en skikkelig god kulturkommune.

I den lille perioden høsten 2021, da man kunne møtes uten vesentlige koronarestriksjoner, arrangerte vi på Portåsen julemarked med tilbud og aktiviteter til store og små. Det er ingen hemmelighet at vi som jobber på Portåsen ble tatt på senga i positiv forstand etter en tøff koronatid. Det bokstavelig talt strømmet på av mennesker som ville oppleve Portåsens tilbud igjen. Vi gikk tomme for grøt og vafler etter kort tid, og vi mistet tellingen på antall besøkende på enda kortere tid. Anslagsvis over 1.000 mennesker tok turen innom. Suksesshistoriene er mange hos oss.

Hittil i 2022 har vi opplevd en svært positiv økning i pågangen i forbindelse med både arrangementer og i ordinær åpningstid, også i forhold til pre-koronatid.

LES OGSÅ:

Hundrevis på julemarked på Portåsen: – 50 porsjoner med grøt gikk unna på en halvtime

Det hersker ingen tvil. Innbyggerne i Drammen og omegn elsker å bruke Portåsen. At det finnes en solid kulturarena også utenfor sentrumsområdet av Drammen er utvilsomt noe eikerværingene fortjener.

Vi leverer kulturaktiviteter av høy kvalitet, som det snakkes om langt utenfor vår egen region. Vi er ikke bare en scene og en arena for de profesjonelle aktørene, hos oss har også amatørene en naturlig plass, både store og små. I sin temaplan for kultur, er vi en av de profesjonelle aktørene Drammen kommune peker på som skal levere innholdstjenester på kulturfeltet.

Dessverre står ikke den nåværende økonomiske virkeligheten i stil med våre ambisjoner eller muligheter for å levere etter dette ønsket.

For året 2021 fikk vi til sammen 1.7 millioner i kommunal støtte, inkludert 0.5 millioner for å kunne gjenoppta konsertvirksomheten på Portåsen. Også den gang var det politikerne som «reddet» oss. I 2022 er altså realiteten at den kommunale støtten er redusert fra 1.7 til 0.6 millioner. Vi ropte et varsku i januar da vi trodde vi fikk en reduksjon til 1.2 millioner. Virkeligheten er altså langt verre.

Hva er konsekvensen? Jo, nå som én av mine to hardtarbeidende kolleger har sagt opp kan vi ikke ansette en ny kollega. For en så liten, men svært ambisiøs, stab betyr dette i seg selv at ressursene til å planlegge og arrangere vil synke drastisk. Når vi i tillegg får langt færre midler å lage interessante kulturopplevelser og opplevelser for, ja da er dette ikke bare trist for Portåsen og det som en gang var Nedre Eiker, men også for hele distriktet.

LES OGSÅ:

Eli (32) flyttet hjem igjen til Drammen da koronaen kom

Da jeg begynte å jobbe på Portåsen sommeren 2021 var det med mange drømmer og ambisjoner for stedet. Konkrete planer og aktiviteter for 2022 var faste arrangementer for barn hver måned, få i gang den populære konsertscenen igjen, og en spennende nyvinning der Portåsens grønne omgivelser skulle møte vår kanskje viktigste stolpe – litteraturen og lesingen.

Uten en økning i den kommunale støtten kan jeg bare sette en strek over disse planene. Og for ikke å snakke om hvor demotiverende det er for våre mange frivillige, i Frivillighetens år, å oppleve at det nok en gang skapes usikkerhet om kommunens engasjement for Portåsen.

Videre er det veldig krevende aldri å være sikker på størrelsen på den kommunale støtten, og det gir oss store utfordringer i budsjettarbeidet.

Jeg vil rose politikerne som gang på gang har støttet opp om Portåsen. Det er mange støtteerklæringer som har kommet vår vei, og vi opplever en sterk tverrpolitisk støtte. Mads Hilden (Ap), hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet, uttalte i fjor sommer i forbindelse med den siste økningen av kommunal støtte: «Vi må tenke langsiktig. Når det gjelder steder som dette [Portåsen] så kan man ikke tenke kun et år fram i tid, men gjerne ti år fram. Det er viktig å sikre at det kan skje en utvikling her i årene fremover». Derfor er det underlig, synes jeg, at til tross for disse tydelige signalene, må vi hvert år ta opp kampen på nytt.

Lytter ikke rådmannen til politikerne?

Kjære politikere. Et kutt på 1.1 millioner sammenlignet med 2021 er veldig dramatisk for Portåsens muligheter til å levere gode kulturopplevelser. Vi har gang på gang bevist at det vesle småbruket i Mjøndalen har et ettertraktet tilbud av høy kvalitet. Hjelp oss med å skape forutsigbare rammer for de tjenestene vi vet at dere ønsker vi skal levere.

Dere vil ikke bli skuffet, i likhet med de 150.000 besøkende vi har hatt siden oppstarten i 2010.

LES OGSÅ:

Les også

I 2021 viste politikerne støtte til vår satsing. I 2022 er signalet motsatt