Politikerne må ta grep. Utsett innflytting og oppstart av Drammensgården

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2019 kjøpte Drammen kommune Eik gård i Svelvik. Gården ligger i et eksisterende og fortsatt planlagt landbruksområde. Fram til oppkjøpet ble gården drevet som en morellgård.

Eikveien, gårdsveien opp fra sentrum av Svelvik, er smal og av eldre dato.

Straks etter budsjettbehandling i desember 2020, i tråd med Rådmannens forslag tilknyttet økonomiplanen, vil gården omdisponeres til et permanent rehabiliteringssenter for tidligere rusmisbrukere, Drammensgården.

Mens eier av naboeiendommen fortsatt skal ha ansvaret for morellproduksjonen på gården, skal administrasjon, mentorer og fem førstebeboere av etterhvert til sammen 28 utvikle ulike aktiviteter. Høns, dagplass for hunder, frukt- og syltetøyproduksjon og vedsalg er planlagte aktiviteter innledningsvis.

Nåværende beboere langs Eikveien har i flere brev henvendt seg til Drammens administrasjon og påpekt viktigheten av at Eikveien må oppgraderes og utvides med et tilfredsstillende fortau eller gang-/sykkelsti langs denne fra Fylkesveien gjennom sentrum. Dette må skje før oppstart/innflytting på institusjon.

Eikveien er i dag hovedatkomst for gående og syklende opp til friluftsområdene både fra sentrumsskolene og for innbyggerne.

Beboernes mange henvendelser om at Plan- og bygningslovens krav om forhåndsavklaring gjennom reguleringsplan, og opparbeiding/sikring av trafikksikker vei, må følges. Det blir ikke respektert.

Beboerne langs Eikveien undres på hvorfor Plan- og bygningslovens krav til helhetlig planlegging før iverksetting av nye tiltak ikke skal gjelde for myndighetene, som selv skal representere forbilder hva gjelder å være lovlydig.

Administrasjonens foreløpige svar er at en oppstart av institusjonen med kun fem beboere ikke medfører noen trafikkøkning i forhold til tidligere trafikk fra gården. Ut fra administrasjonens egne plane er en slik påstand ikke troverdig.

Med bakgrunn i totalt manglende imøtekommenhet fra administrasjonens side er det beboernes håp at politikerne i desembermøtets behandling av økonomiplanen setter foten ned. De må utsette innflytting og oppstart av institusjonen «Drammensgården».

Plan- og bygningslovens overordnede krav om helhetlig- og framtidsrettet planlegging med blant annet planlegging- og etablering av trafikksikker adkomst, må respekteres også når kommunen selv ønsker iverksetting av nye tiltak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken