Politikerne tok ikke klagestormen til følge. Nå skal fylkesmannen inn i saken

Konnerud-utbyggingen ble lagt på is etter flere klager. Klagene fikk imidlertid ikke medhold av politikerne tirsdag. Nå videresendes de til fylkesmannen.