Det foregår en interessant og prinsipiell debatt i kjølvannet av Ulf Erik Knudsens (gruppeleder Frp og 1.-kandidat for partiet i kommende valg) uttalelser om MDG på Facebook. Slik jeg ser det, handler saken om to ting verdt å ta opp.

Det ene er hva slags debattklima vi ønsker å ha blant oss folkevalgte, og det andre er hva det kan gjøre med vår opplevelse av ytringsfrihet dersom vi går rundt og risikerer at andre folkevalgte påkaller vår arbeidsgiver i politiske debatter.

Saken starta med at Knudsen kalte MDG for en «ekstremistisk bevegelse». Politisk redaktør i Drammens Tidende har helt rett når hun skriver at dette er «ekstremt lavmål». Naturligvis ble Cathrin Janøy (gruppeleder MDG) opprørt og kalte Knudsen for en «bølle».

At Knudsen i mange år har hatt en til tider bøllete oppførsel med utidige, slibrige og ufine uttalelser, er gammelt nytt. At han kjørte på med personkarakteristikker av Janøy etter at Janøy slo tilbake, er heller ikke overraskende. Det som overraskende, er at Knudsen gang på gang nomineres blant sine egne. Jeg tror det aldri hadde gått i f.eks. Lier eller andre kommuner hvor Frp har en standard for folkeskikk. Dét sier altså en del om hvor Drammen Frp ønsker å legge lista i Drammen.

Personkarakteristikkene bidrar kun til å forsure relasjonen mellom folkevalgte. Og vi veit at vi har en vei å gå i Drammen når det gjelder akkurat det. Et annet moment er barn og ungdom som leser disse tingene. Hva tenker de? Vil de ønske å engasjere seg i ungdomspartier eller moderpartier når de ser hvordan debattklimaet til de folkevalgte kan være? Neppe.

Les også:

Kun to prosent av innbyggerne er aktive i partipolitikk. Vi trenger flere, ikke færre. Vi har et ansvar. Vi må framstå som gode rollemodeller og vise at politikk kan være gøy, at man kan debattere så busta fyker men uten at man blir ufin. At vi klarer å holde oss til sak og unngår å gå løs på person.

Det andre forholdet handler om at folkevalgte aldri må risikere at arbeidsgiver blander seg inn i politisk debatt. Det handler om ytringsrom og ytringsfrihet. Kommunestyret har i inneværende periode vært god på å sette ytringsfrihet på agendaen. Vi må også følge det opp i praksis, ikke minst i relasjon til andre folkevalgte.

Det er viktig å få sagt at dette ikke har noe som helst med partipolitikk å gjøre. Av den grunn savner jeg prominente stemmer fra samtlige partier, for saken er faktisk prinsipiell og viktig dersom vi mener noe med ytringsfrihet.

Det er prisverdig av de som tar bladet fra munnen og sier at det er uhørt at Janøy drar Knudsens stillingstittel som beredskapssjef i Asker kommune inn i den politiske debatten. Nå kan vi alle si og gjøre lite gjennomtenkte ting. Men at politisk redaktør i denne avisa følger opp i en kommentar med at man ikke lever ett liv politisk og ett annet privat, og at folkevalgte ofte selv trekker inn sine jobber fra talerstolen o.l., gjør ikke saken bedre.

Flere debattinnlegg og meninger

Om noen velger å bruke sin fagkompetanse fra arbeidslivet i politikken, er det bare positivt. Men da gjør man det selv. Den faglige kvaliteten i politiske saker er det uansett til syvende og sist rådmannen og hennes administrasjon som skal sørge for. Om vi mener de faglige argumentene i en politisk sak ikke holder mål, kan vi stille spørsmål og be om flere utredninger.

Problemet i denne saken er at den kan ha en nedkjølende effekt på ytringsrommet og opplevelsen av ens ytringsfrihet dersom folkevalgte skal måtte risikere at arbeidsgiveren deres blander seg inn i politiske uttalelser. Ja, Knudsens uttalelse var dum, teit, idiotisk, ekstremt lavmål osv. – men hans arbeidsgiver har absolutt ingenting å gjøre med å blande seg inn i den politiske debatten.

Om Knudsen hadde uttalt seg i jobbsammenheng, så kan det være relevant av Asker MDG å rykke ut slik de gjorde. Når det ikke var det som skjedde, bør vi heller rykke ut med påminnelse om dette viktige skillet mellom politikk og arbeidsliv. Ellers kan vi ende opp som samfunn vi vanligvis tar sterkt avstand fra, hvor politikere går på tå hev for ikke å fornærme sin arbeidsgiver siden de risikerer refs og i ytterste konsekvens å få sparken på grunnlag av politiske ytringer.

Nyheter publisert i Drammens Tidende