Dramatisk utvikling i helsehuset-saken. Her får politikerne vite at vedtaket er stanset

Drammen helsehus' lindrende enhet omorganiseres – til tross for bystyrekomiteens nei. Årsaken er at vedtaket ikke er lovlig, ifølge kommuneadvokaten.