Næringslivet slår alarm om tre år uten bybru: – Vi er meget bekymret

Byen Vår Drammen og Næringsforeningen er samstemte. Drammen trenger en ny gang- og sykkelbru når Bybrua forsvinner – hvis ikke kan det få alvorlige følger for næringslivet.