Vedtok nye parkeringsregler for å begrense biltrafikken: Vet ikke om det virker, men millionene renner inn

Drammens politikere vedtok for snart et år siden nye regler og satser for parkering i Drammen. Ett av målene var å få ned biltrafikken, men Drammen Parkering har ikke oversikt over om færre parkerer i byen. Men de tjener mye mer penger enn før.