Drammens Museums styre har besluttet å legge ned Friluftsmuseet som institusjon, og konsentrere sin virksomhet rundt Marienlyst. De åpner sågar for å flytte noen av bygningene fra Spiraltoppen til Marienlyst.

Det som blir igjen av bygningsmasse på Bragernes vil være overlatt til vær og vind.

At Drammen Museum på denne måten slipper ballen og dermed ansvaret for bygningsmassen ved Spiraltoppen, kommer ikke som en overraskelse. Anlegget har blitt nedprioritert over en årrekke, og museet har aldri vist en egentlig vilje til å satse på Friluftsmuseet. Friluftsmuseet har altfor lenge vært Drammen Museums salderingspost.

Jeg støtter at Drammens Museum slipper sitt ansvar for Friluftsmuseet, men jeg støtter ikke måten det foregår på, og jeg støtter ikke den avviklingen av bygningsmassen vi nå er vitne til.

Samtidig som museet trekker seg ut må vi få på plass en egen institusjon direkte under kulturetaten, hvis formål er å drive museets anlegg.  Anlegget må driftes forsvarlig og vedlikeholdes.

Det bør være et større fokus på å bruke anlegget som en aktiv kulturinstitusjon enn et rent musealt anlegg. Ut med forfall, inn med aktiviteter. Området kan bli et sted for enkel servering til turgåere, et sted for konserter  og workshops.

La meg tenke høyt:

● Bygningsmassen er en god pedagogisk ramme for yrkesopplæring. Kanskje tømrer og snekkerlinja kan prøve ut i praksis lafteteknikker, treskjæring?

●  I Bergen setter man nå ut geiter for å beite rundt byen for å holde krattet nede. Er det mulig å få til et samarbeid med lokale bønder og bruke området rundt museet som beiteland for sauer og geiter til glede for urbane barn?

● Kan vi etablere området rundt som en skulpturpark ved å flytte noen midler fra skulpturprosjektet langs elvebredden til Spiraltoppen?

● Kan speidergrupper, håndverksgrupper, kunsthåndverkere og kunstnere ta bygningene i bruk?

● Kan vi ha et sommergalleri i den gamle låven?

● Hva med Working Class Hero festivalen og tilsvarende arrangementer. Kan vi tilrettelegge for at slike arrangementer avholdes her?

Dette var bare høyttenkning. Jeg er kun en enkel politiker og bildekunstner, det er ikke jeg som skal bestemme innholdet. Men det er åpenbart at området har mange muligheter. Det trengs friske midler, men ikke forferdelig mye. Noen av midlene bør også tas fra museets faste tilskudd, da de jo har sagt fra seg ansvaret for stedet.

Men først og fremst er det et behov for at anlegget blir en egen institusjon og at stedet får en ny giv.

Det dummeste man kan gjøre er å flytte flere bygg fra Bragernes til Marienlyst. Man bør gjøre det motsatte. Starte en revitalisering av området, og på sikt flytte hele Hallingtunet fra Marienlyst til Spiraltoppen.